ส่งเสริมการผนวกสำนักงานต่างๆในระดับอำเภอและตำบล

(VOVWORLD) -จำเป็นต้องให้ความสนใจถึงกระบวนการผนวกและยกระดับหน่วยงานราชการในภาคชนบทเข้ากับสำนักงานราชการเขตตัวเมืองในขณะที่มีการเพิ่มจำนวนประกรและพื้นที่ในเขตตัวเมืองแต่มาตรฐานคุณภาพตัวเมืองลดลง

วันที่ 4 มกราคม ณ กรุงฮานอย คณะกรรมาธิการกฎหมายสภาแห่งชาติได้จัดการประชุมครบองค์ครั้งที่ 25 เพื่อตรวจสอบรายงานและกรอบโครงการของรัฐบาลเกี่ยวกับการพิจารณาและจัดตั้งสำนักงานราชการระดับอำเภอและตำบลของจังหวัดและนครส่วนกลาง คือ จังหวัดกาวบั่ง ลายโจว์ ยาลาย เตี่ยนยาง เอียนบ๊าย กว๋างหงาย เห่ายาง บิ่งเยืองและเตยนิงห์ โดยผู้แทนหลายคนได้ยื่นข้อเสนอว่า จำเป็นต้องให้ความสนใจถึงกระบวนการผนวกและยกระดับหน่วยงานราชการในภาคชนบทเข้ากับสำนักงานราชการเขตตัวเมืองในขณะที่มีการเพิ่มจำนวนประกรและพื้นที่ในเขตตัวเมืองแต่มาตรฐานคุณภาพตัวเมืองลดลง เพิ่มการบริหารที่ดินในเขตที่ถูกผนวกเข้ากันและยกระดับขึ้นเป็นตัวเมืองเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการใช้ที่ดินไม่ตรงเป้าหมาย ทำลายสภาพแวดล้อม

ในการกล่าวปราศรัยในการประชุม รองประธานสภาแห่งชาติอวงจูลิวได้ย้ำว่า ปัญหาสำคัญในการผนวกดังกล่าวคือต้องรักษาความมีระเบียบเรียร้อยในสังคม ความมั่นคง คุณภาพชีวิตการผลิตของประชาชนและความสามัคคีในชุมชนเพื่อให้กระบวนการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด