ส่งเสริมความสัมพันธ์ร่วมมือที่ดีงามระหว่างเวียดนามกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO

(VOVWORLD) - นาย เหงียนวันบิ่งห์ ยืนยันว่า ในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก เวียดนามพร้อมเข้าร่วมอนุสัญญาระหว่างประเทศ รวมทั้งอนุสัญญาเกี่ยวกับแรงงาน
ส่งเสริมความสัมพันธ์ร่วมมือที่ดีงามระหว่างเวียดนามกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO - ảnh 1 นาย เหงียนวันบิ่งห์ ให้การต้อนรับนาย Changhee-Lee ผู้อำนวยการสำนักงานตัวแทนแห่งชาติขององค์การแรงงานระหว่างหรือ ILO ในเวียดนาม (vietnamplus)

เมื่อบ่ายวันที่ 19 สิงหาคม ณ กรุงฮานอย ในการกล่าวปราศรัยในการให้การต้อนรับนาย Changhee-Lee ผู้อำนวยการสำนักงานตัวแทนแห่งชาติขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ในเวียดนาม นาย เหงียนวันบิ่งห์ หัวหน้าคณะกรรมการเศรษฐกิจส่วนกลางได้เสนอให้ ILO ให้ความสนใจ ช่วยเหลือเวียดนามสร้างสรรค์และจัดทำระบบกฎหมายแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ สร้างสรรค์และจัดทำระบบเชื่อมโยงนโยบายเงินเดือนแห่งชาติและแรงงานสัมพันธ์ พัฒนาแหล่งบุคลากรในยุคดิจิทัล เน้นพัฒนาตลาดแรงงานและฝึกอบรมทักษะความสามารถใหม่และมุ่งสู่งานทำที่ยั่งยืน นาย เหงียนวันบิ่งห์ ยืนยันว่า ในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก เวียดนามพร้อมเข้าร่วมอนุสัญญาระหว่างประเทศ รวมทั้งอนุสัญญาเกี่ยวกับแรงงาน

ผู้อำนวยการสำนักงานตัวแทนแห่งชาติของ ILO Changhee Lee ได้ยืนยันว่า ILO จะส่งเสริมความสัมพันธ์ร่วมมือที่ดีงาม ให้การช่วยเหลือเวียดนามอย่างเข้มแข็งมากขึ้นในการปรับปรุงระบบนโยบายกฎหมายเกี่ยวกับงานทำและสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่ สร้างสรรคยุทธศาสตร์แก้ไขความท้าทายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพัฒนายุทธศาสตร์เกี่ยวกับส่วนงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับเงื่อนไขด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อนำเวียดนามหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด