ส่งเสริมบทบาทของงานด้านการหยั่งเสียงประชามติเพื่อภารกิจของรัฐสภา

(VOVworld)- เช้าวันที่ 24เมษายน ณ กรุงฮานอยได้มีการจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ บทบาทของการหยั่งเสียงประชามติเพื่อภารกิจของรัฐสภา 

(VOVworld)- เช้าวันที่ 24เมษายน ณ กรุงฮานอยได้มีการจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ บทบาทของการหยั่งเสียงประชามติเพื่อภารกิจของรัฐสภา โดยบรรดาผู้แทนได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงรูปแบบหน่วยงานทำหน้าที่นี้และมาตรการยกระดับคุณภาพกิจกรรมในอนาคต ซึ่งตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญหลายคน ผลการหยั่งเสียงประชามติจะมีผลต่อการปฏิบัติของรัฐสภาเมื่อได้รับการรวบรวมตามขั้นตอนระเบียบการที่มีภาวะวิสัย น่าเชื่อถือและสอดคล้องกับความต้องการ ดังนั้นควรมีการจัดตั้งหน่วยงานอิสระพร้อมผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในด้านนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่กิจกรรมดังกล่าว./.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด