ส่งเสริมบทบาทของแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม ผลักดันกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ

(VOVWORLD) -บ่ายวันที่๑๘กุมภาพันธ์ ณ สำนักรัฐบาล นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเป็นประธานการประชุมประเมินการปฏิบัติระเบียบการประสานงานระหว่างรัฐบาลและแนวร่วมปิตุภูมิ

 ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่าเพื่อปฏิบัติการประสานงานระหว่างสองสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหนึ่งในบทเรียนที่ต้องถอดคือการส่งเสริมงานด้านการสร้างเสริมกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ ส่วนรัฐบาลรับฟังความเห็นจากแนวร่วมฯเพื่อร่วมกันปฏิบัติประชาธิปไตยในพื้นฐาน ส่งเสริมสิทธิการเป็นเจ้าของของประชาชน ร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทันการ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เสนอให้ทางแนวร่วมฯจงผลักดันกลไกการประสานงานมากขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำคัญต่างๆของประเทศในปีนี้ มีส่วนร่วมที่เข้มแข็งต่อการจัดประชุมสมัชชาพรรคทุกระดับเพื่อมุ่งสู่การประชุมสมัชชาพรรคสมัยที่๑๓ ผลักดันกระบวนการแข่งขันรักชาติต่างๆตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศช่วงปี๒๐๑๖-๒๐๒๐.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด