ส่งเสริมประชาคมอาเซียนให้พัฒนาเจริญรุ่งเรืองและยั่งยืน

(VOVWORLD) -ในระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน ตามคำเชิญของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงียนซวนฟุ๊กและคณะผู้แทนระดับสูงเวียดนามได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

การเข้าร่วมการประชุมเหล่านี้ของนายกรัฐมนตรีเวียดนามมีวัตถุประสงค์เพื่อมีส่วนร่วมส่งเสริมความสามัคคีภายในกลุ่มอาเซียน บทบาทการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ขยายและกระชับความสัมพันธ์กับบรรดาประเทศหุ้นส่วนของอาเซียนให้ลึกซึ้งมากขึ้น ยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศเวียดนามที่เปลี่ยแปลงใหม่ เป็นฝ่ายรุกและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติความร่วมมือต่างๆภายในกลุ่มเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของเวียดนามอย่างมีประสิทธิภาพ

นับตั้งแต่เข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมปี 1995 เวียดนามได้มีส่วนร่วมสำคัญต่อการพัฒนาและการเติบโตอย่างเข้มแข็งของอาเซียน เช่น การมีสมาชิกทั้ง 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การจัดทำวิสัยทัศน์อาเซียนปี 2020 และปี 2025 เป็นต้น

ตามกำหนดการ เวียดนามจะดำรงตำแหน่งประธานหมุนเวียนอาเซียนในปี 2020 ซึ่งเป็นปีหลักในการปฏิบัติวิสัยทัศน์อาเซียนปี 2025 และครบครอบ 25 ปีที่เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน

พิธีส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียนให้แก่เวียดนามจะมีขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน ซึ่งในโอกาสดังกล่าว นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กจะกล่าวปราศรัยโดยย้ำถึงหัวข้อและการกำหนดแนวทางต่างๆของเวียดนามในปีอาเซียน 2020.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด