ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการลงทุนในด้านการเกษตร

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 6 พฤศจิกายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบท เหงียนซวนเกื่อง เป็นสมาชิกรัฐบาลคนแรกที่ตอบกระทู้ถามในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 8 สมัยที่ 14
ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการลงทุนในด้านการเกษตร - ảnh 1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบท เหงียนซวนเกื่อง ตอบกระทู้ถาม 

ในการตอบคำถามของนาง ฝ่ามถิทูจาง ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดกว๋างหงายเกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาทของสถานประกอบการ ตลอดจนกลไก นโยบายดึงดูดสถานประกอบการลงทุนในด้านการเกษตร รัฐมนตรี เหงียนซวนเกื่อง ได้เผยว่า ปี 2018 รัฐบาลได้ประกาศใช้มติ 57 เกี่ยวกับการส่งเสริมให้สถานประกอบการลงทุนในด้านการเกษตร เกษตรกรและชนบท ทางกระทรวงฯจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายแก่รัฐบาลและสภาแห่งชาติ รวมทั้งการอนุมัติกฎหมายการลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนหรือพีพีพีเพื่อดึงดูดสถานประกอบการลงทุนในด้านการเกษตร “เวียดนามถือสถานประกอบการและสหกรณ์คือปัจจัยสำคัญในการเชื่อมโยงเพื่อผลิตในขอบเขตใหญ่ หลังจากมติได้รับการประกาศใช้ จังหวัดและนครต่างๆได้ปฏิบัติ โดยใน 3 ปีที่ผ่านมา จำนวนสถานประกอบการที่ลงทุนในด้านการเกษตรได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า โดยจากการมีสถานประกอบการกว่า 3 พันแห่ง จนถึงปัจจุบัน มีสถานประกอบการเกือบ 1 หมื่น 2 พันแห่งลงทุนในด้านการเกษตร นี่คือความสำเร็จในเบื้องต้นของเวียดนาม 2คือ กลุ่มบริษัทใหญ่ๆของเวียดนาม เช่น กลุ่มบริษัท TH กลุ่มบริษัทVinamilk และกลุ่มบริษัท FLCได้เน้นลงทุนด้านการเกษตร ซึ่งสร้างห่วงโซ่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเน้นพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ”

ในการตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติโครงการแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ รัฐมนตรี เหงียนซวนเกื่อง เผยว่า ภายหลัง 10 ปีของการปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ได้บรรลุผลงานที่เป็นก้าวกระโดดในหลายด้าน โดยโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาอย่างเข้มแข็งและตำบลทุกแห่งมีไฟฟ้าใช้ แต่ยังมีปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่ นั่นคือถึงแม้ชีวิตของประชาชนในเขตชนบทได้รับการยกระดับให้ดีขึ้น แต่ยังไม่ตอบสนองความปรารถนาของประชาชนในสถานการณ์ที่เป็นจริง 2คือมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับการค้ำประกัน 3คือการจัดตั้งเขตผลิตใหญ่ๆ การผลิตเชื่อมโยงและการผลิตตามห่วงโซ่คุณค่าในเขตชนบทยังไม่มีประสิทธิภาพ

รัฐมนตรี เหงียนซวนเกื่อง เผยว่า ปี 2019 เป็นปีที่สร้างความท้าทายพิเศษให้แก่หน่วยงานการเกษตรเวียดนาม สถานการณ์ภัยธรรมชาติ โรคระบาดและแรงกดดันจากตลาดส่งออก แต่หน่วยงานการเกษตรเวียดนามได้บรรลุผลงานที่น่ายินดี เวียดนามสามารถจำกัดความเสียหากจากโรคระบาดให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด อีกทั้งการขยายตลาดและการขยายตัวของสินค้าต่างๆเป็นไปอย่างน่ายินดี

ส่วนในช่วงบ่าย ที่ประชุมจะตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม เจิ่นต๊วนแอง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด