สถานการณ์โควิดในทั่วโลก

(VOVWORLD) - เว็บไซต์ worldometers.info รายงานว่า จนถึงเวลา 16.00น.ของวันที่ 14 กรกฎาคม ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19กว่า 13,259,200 รายและมีผู้เสียชีวิตกว่า 576,000 ราย 

สหรัฐยังคงเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาด โดยมีผู้ติดเชื้อกว่า 3,479,500 รายและมีผู้เสียชีวิตกว่า 138,200 ราย รองลงมาคือบราซิลที่มีผู้ติดเชื้อกว่า 1,887,900 รายและมีผู้เสียชีวิตกว่า 72,900 ราย อินเดียมีผู้ติดเชื้อกว่า 910,100 รายและมีผู้เสียชีวิตกว่า 23,700 ราย รัสเซียมีผู้ติดเชื้อกว่า 739,900 รายและมีผู้เสียชีวิตกว่า 11,600 ราย

ที่ยุโรป ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม รัสเซียจะยกเลิกข้อกำหนดที่ให้ผู้เดินทางเข้าประเทศต้องแยกตัวเป็นเวลา 2 สัปดาห์ แต่ยังคงต้องมีใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 3 วันที่ระบุว่าไม่ติดเชื้อหรือต้องทำการตรวจหาเชื้อตามกฎหมายของรัสเซีย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด