สถานประกอบการหลายแห่งรับประโยชน์จากข้อตกลงซีพีทีพีพี

(VOVWORLD) -นี่คือข้อมูลที่ได้เสนอในการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “ 2 ปีปฏิบัติข้อตกลงหุ้นส่วนในทุกด้านและก้าวหน้าข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกหรือซีพีทีพีพีในเวียดนาม ประเมินจากมุมมองของสถานประกอบการ” โดยหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามจัดขึ้น ณ กรุงฮานอยในเช้าวันที่ 7 เมษายน 

นาง เหงียนเกิ๋มจาง รองอธิบดีกรมนำเข้าและส่งออก สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์แสดงความคิดเห็นว่า นอกจากส่งเสริมการส่งออกไปยังตลาดสมาชิก ข้อตกลงซีพีทีพีพียังเอื้อประโยชน์เพื่อปรับปรุงกลไกให้มีความสมบูรณ์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่สถานประกอบการ

บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการสนทนายังแสดงความคิดเห็นว่า เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อตกลงฉบับนี้ต่อไปในอนาคต รัฐบาลต้องตรวจสอบกฎหมายฉบับที่เกี่ยวข้องต่างๆ ปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจให้สะดวกมากขึ้น ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตลาดและกำหนดแนวทางให้แก่สถานประกอบการในการวางแผนผลิตและประกอบธุรกิจ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่สถานประกอบการ เป็นต้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด