สภาแห่งชาติตั้งกระทู้ถามผู้ว่าการธนาคารชาติและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์

(VOVWORLD) - ในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 4 สมัยที่ 14 เมื่อเช้าวันที่ 17 พฤศจิกายน นาย เลมิงฮึง ผู้ว่าการธนาคารชาติได้ชี้แจงปัญหาต่างๆเกี่ยวกับกิจกรรมของธนาคาร
สภาแห่งชาติตั้งกระทู้ถามผู้ว่าการธนาคารชาติและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ - ảnh 1 สภาแห่งชาติตั้งกระทู้ถามผู้ว่าธนาคารชาติ 

บรรดาผู้แทนฯได้ชื่นชมมาตรการบริหารของธนาคารชาติในเวลาที่ผ่านมาที่สอดคล้องกับสถานการณ์พัฒนาเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงิน การธำรงอัตราดอกเบี้ย ควบคุมภาวะเงินเฟ้อและมีส่วนร่วมปรับเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ผลักดันการผลิตและประกอบธุรกิจ แต่การปรับปรุงโครงสร้างและแก้ไขปัญหาหนี้เสียยังไม่ประสบผลตามที่คาดหวัง สำหรับมาตรการต่างๆในเวลาข้างหน้า นาย เลมิงฮึงได้ยํ้าว่า“ต้องเน้นปรับปรุงกรอบทางนิตินัยที่เอื้อให้แก่การยกระดับบทบาทของหน่วยงานตรวจตราและตรวจสอบ โดยเฉพาะการตรวจสอบความเสี่ยงเพื่อประกาศเตือนล่วงหน้าและมีมาตรการรับมือความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมขององค์การสินเชื่อต่างๆ”

นาย เลมิงฮึง ยังเผยว่า ธนาคารชาติกำลังบริหารและวางนโยบายด้านการเงินเพื่อคํ้าประกันค่าเงินด่ง รักษาระบบการเงินให้ปลอดภัยและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การตอบกระทู้ถามผู้แทนสภาแห่งชาติของนาย เลมิงฮึง ได้รับการชื่นชมจากบรรดาผู้แทนฯและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

ส่วนในการตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิรูประเบียบราชการและการสร้างรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารภาครัฐด้านสื่อมวลชน การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และมาตรการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่างๆทางสังคมออนไลน์ การวางแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและศีลธรรมทางสังคม นาย เจืองมิงต๊วน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้เผยว่า การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้ช่วยส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนกระทรวงและหน่วยงานต่างๆได้ผลักดันการให้บริการสาธารณะผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดเวลาการทำระเบียบราชการให้แก่ประชาชนและสถานประกอบการ “ในเวลาข้างหน้า รัฐบาลได้กำหนดหน้าที่สำคัญเชิงก้าวกระโดดที่เน้นการแนะนำให้กระทรวงและหน่วยงานต่างๆปฏิบัติมติเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการเพื่อปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมทั้งแนะนำการสร้างและปฏิบัติรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อมีส่วนร่วมปฏิรูประเบียบราชการตามแนวทางยกระดับประสิทธิภาพการใช้เอกสารต่างๆและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบออนไลน์ทั้งในระดับส่วนกลางและท้องถิ่น”

สำหรับการบริหารเครือข่ายสังคมออนไลน์ นาย เจืองมิงต๊วน ได้ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาที่สำคัญ โดยทางกระทรวงฯจะกำหนดหลัการที่เป็นพื้นฐานให้แก่ผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ ระบอบสังคมนิยมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม คุณธรรมและสิทธิผลประโยชน์ของผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ สำหรับปัญหานี้ รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามหวูดึ๊กดามได้กำชับว่า เจตนารมณ์ของรัฐบาลคืออำนวยความสะดวกให้มีการพัฒนาอย่างเข้มแข็งพร้อมกับการบริหารอย่างเข้มงวดตามกฎหมายและแนวโน้มของโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด