สภาแห่งชาติตั้งและตอบกระทู้ถาม

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 6 พฤศจิกายน ณ อาคารสภาแห่งชาติในกรุงฮานอย ภายใต้อำนวนการของนาย เวืองดิ่งเหวะ ประธานสภาแห่งชาติ ที่ประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 6 สมัยที่ 15 ได้ตั้งและตอบกระทู้ถาม ซึ่งได้รับการถ่ายทอดสดทั้งทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์แห่งชาติเวียดนาม
สภาแห่งชาติตั้งและตอบกระทู้ถาม - ảnh 1การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 6 สมัยที่ 15 (VNA)

ในการกล่าวปราศัยเปิดการประชุม นาย เวืองดิ่งเหวะ ประธานสภาแห่งชาติได้ย้ำว่า ในการประชุมนี้ ผู้แทนสภาแห่งชาติจะตั้งกระทู้ถามการปฏิบัติตามมติที่ 10 ของสภาแห่งชาติสมัยที่ 14 และ 15 ดังนั้น ขอบเขตของเนื้อหาตั้งกระทู้ถามจึงครอบคลุมมากขึ้นเนื่องจากเกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม 21 ด้านและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ

คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติได้จัดเนื้อหาการตั้งกระทู้ถามเป็น 4 ด้านหลัก ได้แก่ กลุ่มปัญหาเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ กิจการภายในและตุลาการ วัฒนธรรมและสังคม หลังจากทำการตั้งและตอบกระทู้ถามตามกลุ่มปัญหาแล้ว นายกรัฐมนตรีจะรายงานเพื่อชี้แจงปัญหาต่างๆ และตอบข้อซักถามของผู้แทนสภาแห่งชาติโดยตรง ประธานสภาแห่งชาติจะกล่าวสุนทรพจน์สรุปการประชุมตั้งและตอบกระทู้ถาม และสภาแห่งชาติจะพิจารณาอนุมัติมติการตั้งและตอบกระทู้ถามเมื่อปิดการประชุม”

สภาแห่งชาติตั้งและตอบกระทู้ถาม - ảnh 2นาย เวืองดิ่งเหวะ ประธานสภาแห่งชาติ (quochoi.vn)

เช้าวันเดียวกัน สภาแห่งชาติเน้นตั้งกระทู้ถามต่อกลุ่มปัญหาเศรษฐกิจ รวมถึง การวางแผนและการลงทุน การเงินและการธนาคาร ในการตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินสาธารณะ นาย โด่ดึ๊กเฟิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยว่า

“ในเวลาที่จะถึง เราจะเสนอให้สภาแห่งชาติและคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติแก้ไขกฎหมายการบริหารทรัพย์สินสาธารณะ เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้เมื่อปี 2017 แต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงการกระทำทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น สำนักงานภาครัฐในกระบวนการร่วมทุนและเช่าทรัพย์สินสาธารณะก็จะถูกระบุในกฎหมายและจะได้รับการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนมากขึ้นเพื่อจัดการทรัพย์สินสาธารณะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น”

สำหรับแพ็คเกจสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกรรมกรเพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อสังคม รวมมูลค่าเกือบ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นาง เหงียนถิห่ง ผู้ว่าการธนาคารชาติเผยว่า นี่คือโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากธนาคารเพื่อมุ่งสู่การมีที่อยู่อาศัยเพื่อสังคม 1 ล้านหลังภายใน 10 ปี

นอกจากนี้ เช้าวันเดียวกัน นาย เลมิงค้าย รองนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงและตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาที่ผู้แทนสภาแห่งชาติให้ความสนใจ

สภาแห่งชาติตั้งและตอบกระทู้ถาม - ảnh 3นาย เหงียนแทงหงิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการก่อสร้าง (quochoi.vn)

ส่วนในช่วงบ่าย ที่ประชุมสภาแห่งชาติได้ตั้งและตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับด้านต่างๆของเศรษฐกิจ รวมทั้ง ด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรม การเกษตรและการพัฒนาชนบท การคมนาคมขนส่ง การก่อสร้าง ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ในการตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับปัญหาพลังงานหมุนเวียน นาย เหงียนห่งเยียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้เผยว่า ในการวางผังไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียนอยู่ในระดับสูงสุดจึงต้องมีความพยายามของเวียดนาม การช่วยเหลือของนานาชาติ บวกกับการใช้ประโยชน์จากการบริหารแหล่งพลังงานนี้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ

ในการตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับการก่อสร้างตัวเมืองตามแนวทางที่ทันสมัย สีเขียว สะอาด ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นาย เหงียนแทงหงิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการก่อสร้างเผยว่า

“กรมการเมืองพรรคเพิ่งประกาศใช้มติที่ 06 เกี่ยวกับการวางแผน การก่อสร้าง การบริหารและการพัฒนาตัวเมืองเวียดนามอย่างยั่งยืนจนถึงปี 2030 และวิสัยทัศน์จนถึงปี 2045 เพื่อปฏิบัติมติฉบับนี้ รัฐบาลได้ประกาศใช้โครงการปฏิบัติการโดยวางกลุ่มหน้าที่และมาตรการ 5 กลุ่ม 1 คือมีความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับจิตสำนึกในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการวางผัง การก่อสร้าง การบริหารและการพัฒนาตัวเมืองเวียดนามอย่างยั่งยืน 2 คือยกระดับคุณภาพ  การบริหารการวางผังเพื่อตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาและการบริหารตัวเมืองอย่างยั่งยืน 3 คือลงทุนพัฒนาระบบตัวเมืองอย่างพร้อมเพรียง ทันสมัย เชื่อมโยงและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4 คือจัดทำหน้าที่และโครงการเชิงวิชาการ 5 คือจัดทำกลไกนโยบายและเอกสารด้านกฎหมาย”

บ่ายวันเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนามคมขนส่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบท และรัฐมนตรีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้ตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับปัญหาที่อยู่ภายใต้อำนาจการบริหารของตน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด