สภาแห่งชาติหารือมติเกี่ยวกับการเข้าร่วมกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ

(VOVWORLD) - ในกรอบการประชุมครั้งที่ 10 วันที่ 24 ตุลาคม สภาแห่งชาติได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมติการเข้าร่วมกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ

หลังการเข้าร่วมกิจกรรมการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติเป็นเวลา 5 ปีโดยได้รับผลงานที่น่ายินดี ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากเพื่อนมิตรนานาชาติ ถึงขณะนี้ เวียดนามได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ณ ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐซูดานใต้และทำงานในสำนักงานของสหประชาชาติกว่า 40 คณะ โดยเฉพาะได้จัดตั้งโรงพยาบาลภาคสนามระดับสองที่มีเจ้าหน้าที่และนายแพทย์ 63 นายที่ไปทำงานในประเทศซูดานใต้ บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติได้ยืนยันว่า เวียดนามเข้าร่วมในภารกิจนี้ของสหประชาชาติในเวลายาวนานโดยใช้พลังความเข้มแข็งของประเทศเพื่อมีส่วนร่วมต่อภารกิจร่วมของสหประชาชาติและมีส่วนร่วมต่องานด้านการต่างประเทศของพรรค รัฐและกองทัพเวียดนามในเวลาข้างหน้า ผู้แทนสภาแห่งชาติทุกคนได้เห็นด้วยการพิจารณาอนุมัติร่างมติดังกล่าวของสภาแห่งชาติ ซึ่งไม่เพียงแต่มีความหมายในด้านนิตินัยและเป็นภารกิจเฉพาะของกองกำลังรักษาสันติภาพเท่านั้น หากยังเป็นการยืนยันถึงการเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของเวียดนามในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วย.


คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด