สภาแห่งชาติหารือรายงานการวิจัยความเป็นไปได้ในการปฏิบัติโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติลองแถ่ง

(VOVWORLD)-ในกรอบการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่4สมัยที่14 เมื่อเช้าวันที่27ตุลาคม บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติได้หารือเกี่ยวกับรายงานการวิจัยความเป็นไปได้ในการปฏิบัติโครงการเวนคืนที่ดิน การจ่ายค่าชดเชย การช่วยเหลือ การจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ให้แก่ประชาชนที่อยู่ในโครงการสนามบินนานาชาติลองแถ่ง ซึ่งถือเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญของประเทศและได้รับการวางแผนมาตั้งแต่ปี2005

สภาแห่งชาติหารือรายงานการวิจัยความเป็นไปได้ในการปฏิบัติโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติลองแถ่ง - ảnh 1 นาย เยืองจุงก๊วก ผู้แทนสภาแห่งชาติ

ในหลายปีที่ผ่านมา ประชาชนในเขตที่ถูกเวนคืนที่ดินได้ประสบอุปสรรคมากมาย ดังนั้น การปฏิบัติโครงการดังกล่าวจะสร้างเสถียรภาพให้แก่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ค้ำประกันและปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนที่ถูกเวนคืนที่ดิน

บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติได้เผยว่า ต้องค้ำประกันการปฏิบัติโครงการดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง คณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนายต้องกำหนดกระบวนการปฏิบัติและรัฐบาลจะทำการตรวจสอบการเวนคืนที่ดินเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความขัดแย้งและความผิดพลาด

เช้าวันเดียวกัน บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติได้หารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายการแข่งขันฉบับแก้ไข

ในบ่ายวันเดียวกัน ที่ประชุมสภาแห่งชาติได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับการชี้แจง รับฟังและหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายการประมงฉบับแก้ไข โดยสมาชิกสภาแห่งชาติได้เสนอให้เพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายให้สิทธิพิเศษด้านภาษี ที่ดิน สินเชื่อ การลงทุนระบบตรวจสอบและการประกาศเตือนโรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การลงทุนต่อเรือเหล็กที่มีระวางบรรทุกสูง การติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการจับปลาในเขตน้ำลึก วิเคราะห์ความรับผิดชอบการบริหารภาครัฐเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทะเลให้สอดคล้องกับกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ

นอกจากนั้น สมาชิกสภาแห่งชาติยังให้ความสนใจถึงการจัดตั้งสำนักงานตรวจสอบการประมง โดยควรก่อตั้งสำนักงานนี้ทั้งในระดับส่วนกลาง จังหวัดและนครในเขตริมฝั่งทะเลเนื่องจากความจำเป็นของการบริหารจัดการด้านสัตว์น้ำ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด