สภาแห่งชาติอนุมัติมติหลายฉบับในวันปิดการประชุม

(VOVWORLD) -ในวันสุดท้ายของการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 9 สมัยที่ 14 ผู้แทนสภาแห่งชาติได้ลงคะแนนอนุมัติมติ 8 ฉบับ

ในมติ 8 ฉบับที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมมีมติลดภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 30 ให้แก่สถานประกอบการที่มีรายได้ต่ำกว่า 8.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2020 การยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัตินโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการล่วงละเมิดเด็ก มติการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 9 สมัยที่ 14 มติอนุมัติการลงทุนให้แก่โครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขาระยะปี 2021-2030 ซึ่งเป็นมติที่สำคัญเป็นพิเศษ สะท้อนทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาให้เขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขาพัฒนาทัดเทียมกับเขตตัวเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้เขตเหล่านี้ส่งเสริมพลังภายใน พัฒนาอย่างรอบด้านและยั่งยืน

ด้วยเสียงสนับสนุนร้อยละ 94.4 สภาแห่งชาติได้อนุมัติมติจัดตั้งสภาการเลือกตั้งแห่งชาติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด