สมาชิกพรรคเป็นผู้เดินหน้าในการแปรมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคเข้าสู่ชีวิต

(VOVWORLD) -ชีวิตความเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อยที่ตำบลลุกคู อำเภอห่ากว๋าง จังหวัดกาวบั่งได้รับการยกระดับให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสมาชิกพรรคในตำบลได้ถ่ายทอดความรู้ในการปลูกธัญญาพืชพันธุ์ใหม่ๆและพืชเฉพาะถิ่น เช่น ขิง ขมิ้น ถั่วลิสงขาว และประกอบอาชีพเลี้ยงปศุสัตว์ 

นาย ด่ามวันเดียบ เลขาธิการพรรคสาขาหมู่บ้านหนำหยาด ตำบลเถืองมน เผยว่า เมื่อปี 2010 เขาได้ปฏิบัติตามแนวทางปลูกข้าวโพดลูกผสมแทนข้าวโพดพันธุ์พื้นเมืองของท้องถิ่นเพื่อเพิ่มผลผลิตแต่ในตอนแรก ไม่มีใครกล้าทำ ดังนั้น เขาและสมาชิกพรรคบางคนจึงได้ลองปลูกเป็นการนำร่อง “เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตาม สมาชิกพรรคควรทำก่อน แล้วคัดเลือกครอบครัวต้นแบบปฏิบัติเป็นการนำรอง หลังจากเห็นว่าข้าวโพดลูกผสมมีผลกำไรสูงกว่าหลายเท่าเมื่อเทียบกับข้าวโพดพันธุ์เก่าชาวบ้านก็หันมาปลูกตาม”

ที่อำเภอห่ากว๋าง ในสหกรณ์ที่ผลิตการเกษตรตามรูปแบบใหม่ก็มีสมาชิกพรรคเป็นผู้เดินหน้าหรือในขบวนการณ์สร้างสรรค์ชนบทใหม่ มีครอบครัวสมาชิกพรรคดีเด่นหลายครอบครัวได้บริจาคที่ดินนับแสนตารางเมตรเพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนปฏิบัติตาม นาง เหงียนเลิมถิตู้แอง เลขาธิการพรรคสาขาอำเภอห่ากว๋างเผยว่า “ในเวลาที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคได้ส่งเสริมบทบาทการเป็นแกนหลักในหมู่คณะต่างๆ มีสมาชิกบางคนได้กลายเป็นตัวอย่างให้ประชาชนปฏิบัติตาม ถ้าหากเห็นผลดี ชนกลุ่มน้อยก็จะปฏิบัติตามโดยง่าย ซึ่งง่ายกว่าที่การที่เราสอนและโน้นน้าวด้วยปากปล่าว”

การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 มีนโยบายสำคัญๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเขตชนกลุ่มน้อย ซึ่งการเดินหน้าและการเป็นตัวอย่างของสมาชิกพรรคในเขตเขาจะเป็นปัจจัยชี้ขาดในการแปรมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯ ให้เข้าสู่ชีวิต.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด