สร้างสรรค์บรรยากาศที่เอื้อให้เยาวชนเวียดนามพัฒนาในทุกด้าน

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 23 มีนาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดพิธีรำลึกครบรอบ 90ปีวันก่อตั้งกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์และพิธีรับมอบเหรียญอิสริยาภรณ์โฮจิมินห์ให้แก่กองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ส่วนกลาง
สร้างสรรค์บรรยากาศที่เอื้อให้เยาวชนเวียดนามพัฒนาในทุกด้าน - ảnh 1เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงวียนฟู้จ่องกล่าวปราศรัยในพิธี (tienphong.vn)

ในการนี้ เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงวียนฟู้จ่องได้ย้ำว่า เยาวชนเป็นเสาหลักของประเทศ พร้อมทั้งยืนยันว่า ไม่ว่าจะในสมัยใดและประเทศใด เยาวชนก็เป็นกองกำลังที่สำคัญและมีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคม เพื่อปฏิบัติเป้าหมายสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศให้ประสบความสำเร็จ ต้องส่งเสริมบทบาทของเยาวชนในการเดินหน้าปฏิบัติกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์ กองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ต้องผลักดันเปลี่ยนแปลใหม่เนื้อหาและวิธีการปฏิบัติเพื่อยกระดับประสิทธิภาพขบวนการปฏิวัติ ขยายความสามัคคีและการระดมเยาวชน“กองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ต้องขยายการให้การศึกษาแก่เยาวชนเกี่ยวกับอุดมการณ์ปฏิวัติ คุณธรรม ชีวิตวัฒนธรรม ยกระดับจิตใจแห่งความรักชาติ ความภาคภูมิใจในชาติ มีความคาดหวังอันแรงกล้าเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ประเทศ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ ให้ความสำคัญต่อการศึกษา วิจัย ประชาสัมพันธ์และประยุกต์ใช้แนวทางและมติของพรรคในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ สมาชิกกองเยาวชน เยาวชนและยุวชนศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิด คุณธรรมและบุคลิกของประธานโฮจิมินห์อย่างสร้างสรรค์”

เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศได้กำชับให้สร้างบรรยากาศการศึกษา การทำงาน การบันเทิงที่เอื้อให้เยาวชนพัฒนาเยาวชนอย่างเข้มแข็งในทุกด้าน มีความรักและความรับผิดชอบต่อครอบครัว บ้านเกิดและประเทศ พร้อมทั้งยืนยันว่า พรรค รัฐและประชาชนมีความเชื่อมั่นและมีความคาดหวังต่อเยาวชนและหวังว่า สมาชิกกองเยาวชน สมาชิกพรรครุ่นใหม่และเยาวชนจะเป็นกองกำลังเดินหน้าในการศึกษา ทำงาน ผลิตและการต่อสู้ เพื่อมีส่วนร่วมสร้างสรรค์บ้านเกิดและประเทศให้เจริญเข้มแข็งมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด