สร้างสรรค์รูปแบบการบริหารเขตท่องเที่ยวแห่งชาติ

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 24ตุลาคม ณ เมืองฟานเทียด จังหวัดบิ่งถวน ได้มีการจัดการสัมมนาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารเขตท่องเที่ยวแห่งชาติ

มีนักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหารสำนักงานวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวของจังหวัดและนครทั่วประเทศ กว่า 200คนเข้าร่วม ในการนี้ บรรดาผู้แทนได้หารือและประเมินเกี่ยวกับสถานการณ์ ศักยภาพการพัฒนาเขตท่องเที่ยวแห่งชาติ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารเขตท่องเที่ยวแห่งชาติที่ทบวงการท่องเที่ยวเสนอและเสนอรูปแบบการบริหารที่เหมาะสม ผลการสัมมนาครั้งนี้เป็นพื้นฐานเพื่อให้กระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวเสนอรูปแบบการบริหารเขตท่องเที่ยวแห่งชาติเพื่อยื่นเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารเขตท่องเที่ยวแห่งชาติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว มีส่วนร่วมทำให้การท่องเที่ยวกลายเป็นหน่วยงานเศรษฐกิจหลักของเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด