สำนักงานกิจการภายในมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ

(VOVWORLD) -วันที่ 15 กันยายน การประชุมทั่วประเทศหน่วยงานกิจการภายในเพื่อการปฏิบัติมติของสมัชชาพรรคสมัยที่ 13 ได้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ โดยเชื่อมโยงกับ 138 จุดในจังหวัดและนครต่างๆสังกัดส่วนกลาง กองบัญชาการกองทัพทุกภาคส่วนและสำนักงานสังกัดกระทรวงกลาโหม ในที่ประชุม ณ กรุงฮานอย เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงวียนฟู้จ๋องได้เป็นประธานการประชุม โดยมีประธานประเทศ นายกรัฐมนตรี และประธานสภาแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมด้วย

สำนักงานกิจการภายในมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ - ảnh 1

ในการกล่าวชี้นำการประชุม ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯได้เสนอให้ยืนหยัดการนำอย่างเคร่งครัด รอบด้านและตรงตามหน้าที่เป้าหมายของพรรคฯต่อทุกสำนักงานกิจการภายในและกองกำลังติดอาวุธทุกภาคส่วน ซึ่งนี่คือปัจจับชี้ขาดที่ค้ำประกันให้การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆอย่างลุล่วงสำเร็จตามการมอบหมาย ซึ่งทุกหน่วยงานต้องยืนหยัดแนวทางการเมืองที่มั่นคง ซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อปิตุภูมิ ปกป้องพรรค รัฐและระบอบ ถือภารกิจการพิทักษ์ชาติ ปกป้องประชาชนและองค์กรพรรค ปกป้องรัฐและระบอบ รักษาหลักนิติธรรม สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองเป็นเป้าหมายอันดับแรกเพื่อมุ่งปฏิบัติอย่างแน่วแน่ ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับประชาชน ตระหนักในทัศนะ “ประชาชนเป็นรากฐาน”และทุกอย่างที่ทำต้องเพื่อชีวิตที่สงบสุขของประชาชนในทุกแนวทางการปฏิบัติ

ควบคู่กันนั้น งานด้านกิจการภายในต้องผสานอย่างคล่องตัวระหว่างการป้องกันและการต่อสู้ในเชิงรุก โดยถือการป้องกันเป็นมาตรการพื้นฐานหลักในระยะยาว การค้นพบและแก้ไขในเชิงรุกเป็นขั้นตอนก้าวกระโดด การปกป้องปิตุภูมิแต่เนิ่นๆ ตรวจพบและสกัดกั้นแผนกุศโลบายที่มุกรุกรานละเมิดความมั่นคงแห่งชาติ ลงโทษกรณีฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเข้มงวดเด็ดขาดไม่มีการยกเว้น.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด