หน่วยงานการคลังพยายามบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 8 มกราคม ณ กรุงฮานอย นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เข้าร่วมการประชุมสรุปงานด้านการคลังและงบประมาณแผ่นดินปี 2020 และวางหน้าที่ในปี 2021 
หน่วยงานการคลังพยายามบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ - ảnh 1ภาพการประชุม

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้แสดงความยินดีต่อหน่วยงานการคลังที่ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆในปี 2020 ให้ลุล่วงไปด้วยดีในสภาวการณ์ที่สถานการณ์ในประเทศและโลกมีความผันผวนอย่างซับซ้อน มีส่วนร่วมที่เข้มแข็งต่อการปฏิบัติ 2 เป้าหมายพร้อมกันคือการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดควบคู่กับการฟื้นฟู กระตุ้นเศรษฐกิจและค้ำประกันชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน“หน่วยงานการคลังได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างลุล่วงไปด้วยดีในสภาวการณ์ที่มีความยากลำบากเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นฝ่ายรุกในการให้คำปรึกษาเพื่อประกาศกลไกและนโยบายรับมือการแพร่ระบาด การแก้ไขผลเสียหายจากภัยธรมชาติ สร้างเสถียรภาพในภาคการผลิตและประกอบธุรกิจ ผลักดันการเบิกจ่ายเงินลงทุนสาธารณะ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการปฏิบัติมาตรการต่างๆอย่างคล่องตัว เช่น ยกเลิก ลดหรือเลื่อนการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆเพื่อช่วยเหลือสถานประกอบการ”

สำหรับหน้าที่ในปี 2021 นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ย้ำว่า ต้องทำการเปลี่ยนแปลงใหม่และปฏิบัติมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัดเพื่อระดมแหล่งพลังต่างๆในการพัฒนาประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด