หน่วยงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนสถานประกอบการและธุรกิจครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19

(VOVWORLD) -หน่วยงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนสถานประกอบการและธุรกิจครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19
หน่วยงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนสถานประกอบการและธุรกิจครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 - ảnh 1นาย โด๋ทั้งหาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (laodong.vn)

กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ได้กำหนดกลุ่มมาตรการแก้ไข 3 กลุ่มเพื่อปฏิบัติเป้าหมายที่ได้ระบุในมติของรัฐบาลเมื่อวันที่ 9 ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการสนับสนุนสถานประกอบการ สหกรณ์และธุรกิจครัวเรือนในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างมีประสิทธิภาพ นาย โด๋ทั้งหาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์เผยว่า “หนึ่งคือต้องค้ำประกันความสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทานสำหรับสินค้าที่จำเป็นในการผลิตและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ช่วยแก้ไขอุปสรรคของสถานประกอบการในการจำหน่ายและขนส่งสินค้า สองคือ สนับสนุนสถานประกอบการ สหกรณ์และธุรกิจครัวเรือนให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการค้าทางไกลและเชื่อมโยงอุปสงค์กับอุปทานและ งานนิทรรศการดิจิทัลต่างๆ สามคือสนับสนุนท้องถิ่นผลักดันการจำหน่ายสินค้าการเกษตรในตลาดภายในประเทศและขยายการส่งออกไปยังตลาดที่ยังมีศักยภาพสูง”

รัฐมนตรีช่วยฯ โด๋ทั้งหาย ได้ยืนยันว่า กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ได้เป็นฝ่ายรุกในการติดตามสถานการณ์ของตลาดอย่างต่อเนื่องไปเพื่อปฏิบัติโครงการส่งเสริมการบริโภคอย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินตลาดที่มีศักยภาพสำหรับในสินค้า 9 รายการในด้านการเกษร ป่าไม้และสัตว์น้ำที่เป็นสินค้าหลักในตลาดส่งออกสำคัญ 14 แห่งของเวียดนาม โดยเฉพาะตลาดที่เป็นหุ้นส่วนของเวียดนามในเอฟทีเอ เพื่อเป็นพื้นฐานจัดทำเอกสารยื่นเสนอต่อถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อกำชับให้ทางการท้องถิ่น หน่วยงานและสถานประกอบการเร่งปฏิรูปพัฒนาการผลิต ฟื้นฟูห่วงโซ่อุปทานเพื่อใช้โอกาสส่งออกไปยังตลาดเหล่านี้ในเวลาข้างหน้า.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด