“หุ้นส่วนเพื่อสันติภาพอย่างยั่งยืน-เวียดนามพร้อมมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อความพยายามของนานาชาติเพื่อสันติภาพ ความมั่นคง การพัฒนาและความก้าวหน้า”

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ในกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่ 73 เวียดนามได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020-2021 โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้มีบทความที่พาดหัวว่า “หุ้นส่วนเพื่อสันติภาพอย่างยั่งยืน-เวียดนามพร้อมมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อความพยายามของนานาชาติเพื่อสันติภาพ ความมั่นคง การพัฒนาและความก้าวหน้า” 
“หุ้นส่วนเพื่อสันติภาพอย่างยั่งยืน-เวียดนามพร้อมมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อความพยายามของนานาชาติเพื่อสันติภาพ ความมั่นคง การพัฒนาและความก้าวหน้า” - ảnh 1นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมของสหประชาชาติ (vietnamplus) 

นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ย้ำว่า การที่เวียดนามได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 2 ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาในองค์กรที่มีบทบาทชั้นนำของสหประชาชาติในการธำรงสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศไม่เพียงแต่เป็นการรับทราบของประชาคมโลกต่อสถานะของเวียดนามที่เปลี่ยนแปลงใหม่และเข้ากับกระแสโลกเท่านั้น หากยังเป็นความไว้วางใจและความเชื่อมั่นต่อบทบาทและความรับผิดชอบของเวียดนามต่อสันติภาพ ความมั่นคงในภูมิภาคและโลกในปีต่อๆไป

นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้ย้ำว่า การที่เวียดนามได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020-2021 ด้วยเสียงสนับสนุนในระดับสูงคือสิ่งที่มีความหมายสำคัญพิเศษในการยืนยันถึงความถูกต้องของนโยบายการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเกี่ยวกับการผลักดันและยกระดับการต่างประเทศพหุภาคีจนถึงปี 2030 โดยเวียดนาม “เป็นฝ่ายรุกในการเข้าร่วมและส่งเสริมบทบาทในกลไกพหุภาคี โดยเฉพาะอาเซียนและสหประชาชาติ” มีส่วนร่วมธำรง เสริมสร้างบรรยากาศสันติภาพ เสถียรภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงบทบาทของประเทศสมาชิกที่มีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์ระเบียบโลกที่มีสันติภาพ มีความยุติธรรม มีประชาธิปไตยและความก้าวหน้า อีกทั้งเป็นโอกาสเพื่อให้เวียดนามยืนยันสถานะของประเทศและยกระดับชื่อเสียงของประเทศบนเวทีโลก

ในปีแรกของวาระดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เวียดนามยังดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2020 นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า ด้วยประสบการณ์ในวาระปี 2008-2009 เวียดนามได้เตรียมพร้อมและจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020-2021 ให้ประสบความสำเร็จ กลายเป็น “หุ้นส่วนเพื่อสันติภาพอย่างยั่งยืน” อย่างแท้จริง และหวังว่า จะได้รับการสนับสนุน การช่วยเหลือและความร่วมมือของประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและสมาชิกสหประชาชาติเพื่อมีส่วนร่วมต่อความพยายามของประชาคมโลกเพื่อโลกแห่งสีเขียว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด