หลักนโยบายปี 2011 ได้มีการพัฒนาทั้งด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

(VOVWORLD) -ผลสำเร็จของประเทศภายหลัง 30 ปีที่ปฏิบัติหลักนโยบายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ประเทศในยุคเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมนิยมปี 1991 โดยเฉพาะ  ในช่วง 10 ปีปฏิบัติหลักนโยบายฉบับเพิ่มเติมปี 2011 ได้เป็นการยืนยันแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างถูกต้องและมีความคิดสร้างสรรค์ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม  
หลักนโยบายปี 2011 ได้มีการพัฒนาทั้งด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  - ảnh 1ดอกเตอร์ เหงวียนเวียดทง เลขาธิการสภาทฤษฎีส่วนกลาง (Photo: laodong.vn)

รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เหงวียนเวียดทง เลขาธิการสภาทฤษฎีส่วนกลางได้ยืนยันว่า ภายหลัง 10 ปีของการปฏิบัติหลักนโยบายฉบับเพิ่มเติมปี 2011ได้มีการพัฒนาทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สำหรับด้านทฤษฎี ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา เวียดนามได้ปฏิบัติเนื้อหา ลักษณะของสังคมนิยมและแนวทางต่างๆ โดยเฉพาะ ความสัมพันธ์กับประเทศใหญ่ หลักนโยบายเป็นแนวคิดทฤษฎี ระดมแหล่งพลังของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติเพื่อสร้างสรรค์ประเทศเวียดนามที่ประชาชนมั่งคั่ง ประเทศเจริญรุ่งเรือง มีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและอารยธรรม

ส่วนในด้านการสร้างสรรค์พรรคและระบบการเมือง ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ฝุ่งหึวฟู้ รองประธานสภาทฤษฎีส่วนกลางเห็นว่า ในตลอด 10 ปีแห่งการปฏิบัติหลักนโยบาย โดยเฉพาะในวาระการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 งานด้านการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรคได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและมีการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดี โดยกำหนดหน้าที่ เปลี่ยนแปลงใหม่เนื้อหาและวิธีการดำเนินงานผสานกับการเปลี่ยนแปลงใหม่งานด้านบุคลากร เพิ่มการตรวจสอบการรักษาระเบียบวินัย ยกระดับคุณภาพทั้งด้านแนวคิด ทฤษฎี งานด้านการรณรงค์มวลชน การปฏิบัตตามแบบอย่าง คุณธรรมและบุคลิกของประธานโฮจิมินห์ ยกย่องบทบาทและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค โดยเฉพาะ สมาชิกกรมการเมือง คณะเลขาธิการ คณะกรรมการส่วนกลางพรรคและพรรคสาขาทุกระดับ

ส่วนศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เหงวียนจ๋องจ๋วน อดีตหัวหน้าสถาบันปรัชญาสังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์สังคมเวียดนามได้เผยว่า ผลงานด้านการสร้างสรรค์พรรค ระบบการเมืองตามแนวทางของหลักนโยบายช่วยค้ำประกันการส่งเสริมประชาธิปไตยสังคมนิยมและระดมแหล่งพลังของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาประเทศ ซึ่งผลสำเร็จของประเทศภายหลัง 35 ปีในการปฏิบัติภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ 30 ปีการปฏิบัติหลักนโยบายการสร้างสรรค์ประเทศในยุคเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมนิยมเมื่อปี 1991   โดยเฉพาะ  ในช่วง 10 ปีการปฏิบัติหลักนโยบายฉบับเพิ่มเติม เป็นการยืนยันแนวทางที่เปลี่ยนแปลงใหม่อย่างถูกต้องและมีความคิดสร้างสรรค์ของพรรค เส้นทางก้าวไปสู่สังคมนิยมของเวียดนามเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นจริงของเวียดนามและแนวโน้มการพัฒนาของยุคสมัย เป็นการยืนยันว่า การนำของพรรคเป็นปัจจัยชี้ขาดต่อความสำเร็จของการปฏิวัติเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด