อัตราการขยายตัวจีดีพีของเวียดนามในปี 2020 อาจจะอยู่ที่กว่าร้อยละ 5

(VOVWORLD) -นาย เหงวียนบิ๊กเลิม อธิบดีทบวงสถิติสังกัดกระทรวงวางแผนและการลงทุนได้เผยว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนามในไตรมาสที่ 1 ของปี 2020 อยู่ที่ร้อยละ 3.82 

อัตราการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างอยู่ในระดับสูงที่สุดคือร้อยละ 5.15 ส่วนภาคการบริการเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.27  บนพื้นฐานของการพยากรณ์เกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ต่อเศรษฐกิจ ทบวงสถิติได้จัดทำ 2 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจในกรณีที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด –19 ในไตรมาสที่ 2 หรือยืดเยื้อในไตรมาสที่ 3 ของปี 2020 โดยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนามจะอยู่ที่กว่าร้อยละ 5 ซึ่งอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจต่างๆในโลกและเป็นความสำเร็จในการบริหารของรัฐบาล ความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ของหน่วยงานทุกระดับ ชมรมสถานประกอบการและประชาชนทั่วประเทศ

เพื่อให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของปี 2020 อยู่ที่ร้อยละ 6.8 ตามเป้าหมายของสภาแห่งชาติ ในสภาวการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทบวงสถิติได้วางแผนการขยายตัวที่เป็นรูปธรรมให้แก่แต่ละหน่วยงานเศรษฐกิจ นอกจากนี้ จากการที่รัฐบาลมีมาตรการเบิกจ่ายเงินทุนสาธารณะและมีนโยบายด้านภาษี งบประมาณและการเงินเพื่อช่วยเหลือสถานประกอบการและธุรกิจภาคครัวเรือน เป็นต้น มีความเป็นไปได้ที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนามจะอยู่ที่ร้อยละ 6.8 .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด