อนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าบรรยกาศวัฒนธรรมฆ้องเตยเงวียน

(VOVWORLD) -วันที่ 12 เมษายน ณ เมืองกอนตุม จังหวัดกอนตุม ได้มีการจัดการสัมมนาประเมินสถานการณ์การบริหาร อนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าบรรยากาศวัฒนธรรมฆ้องเตยเงวียน 

ในตลอดเกือบ 16 ปีที่ยูเนสโกรับรองบรรยากาศวัฒนธรรมฆ้องเตยเงวียนเป็นผลงานดีเด่นที่ได้อนุรักษ์แบบปากต่อปากและมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติ กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยว ทางการปกครองและประชาชนในท้องถิ่นได้ปฏิบัติกิจกรรมและโครงการต่างๆเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าของมรดกดังกล่าว สิ่งที่น่ายินดีคือ พิธีกรรมและเทศกาลต่างๆยังคงได้รับการอนุรักษ์และปฏิบัติในชีวิตประจำวันของชาวบ้าน ควบคู่กันนั้น ได้มีการเปิดการสอนตีฆ้องและรำซวางต่างๆ โดยที่จังหวัดกอนตุม หมู่บ้านชนกลุ่มน้อย 500 แห่งจากจำนวนทั้งหมด 622 แห่งมีฆ้อง รวมกันประมาณ 2,100 ชุด.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด