อนุรักษ์และส่งเสริมมรดกการร้องเพลงพื้นบ้าน QuanHo

(VOV5) – สำนักงานวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวของจังหวัด BacNinh กำลังปฏิบัติโครงการ “อนุรักษ์และส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมนามธรรมเพลงพื้นบ้าน QuanHo” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดเอกลักษ์เฉพาะของเพลงพื้นบ้าน QuanHo ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในการดำเนินชีวิตด้านวัฒนธรรมเพลงพื้นเมือง QuanHo ให้แก่ชนรุ่นหลัง

อนุรักษ์และส่งเสริมมรดกการร้องเพลงพื้นบ้าน QuanHo  - ảnh 1
การร้องเพลง QuanHo เป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของโลก (Internet)

(VOV5) – สำนักงานวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวของจังหวัด BacNinh กำลังปฏิบัติโครงการ “อนุรักษ์และส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมนามธรรมเพลงพื้นบ้าน QuanHo” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดเอกลักษ์เฉพาะของเพลงพื้นบ้าน QuanHo ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในการดำเนินชีวิตด้านวัฒนธรรมเพลงพื้นเมือง QuanHo ให้แก่ชนรุ่นหลัง โครงการดังกล่าวได้รับการปฏิบัติจากเงินช่วยเหลือของรัฐและท้องถิ่นในระยะที่ 1 มูลค่ากว่า 1 หมื่น 3 พันล้านด่งโดยจังหวัด BacNinh จะประเมินสถานการณ์การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้าน QuanHo กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และเสนอระเบียบการ นโยบาย โครงการลงทุนเพื่ออนุรักษ์เพลงพื้นบ้านQuanHo หลังจากที่องค์การยูเนสโกให้การรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของโลกเมื่อวันที่ 30 กันยายนปี 2009 ทางจังหวัด BacNinh ได้ปฏิบัติโครงการอนุรักษ์มรดกเพลง QuanHo โดยได้ลงทุนก่อสร้างสถานที่จัดการร้องเพลง QuanHo บนดอย Lim ให้การช่วยเหลือในการซ่อมแซมสถานที่จัดการร้องเพลง QuanHo สนับสนุนเครื่องดนตรีให้แก่หมู่บ้านเพลง QuanHo 44 แห่ง  รวมทั้งการรวบรวม ฝึกอบรมและสอนการร้องเพลง QuanHo เป็นต้น./.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด