อาเซียนพิจารณาเชิญชวนจีน ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงในภูมิภาค

อาเซียนจะทาบทามความคิดเห็นการที่จะเชิญจีน ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงภูมิภาคในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน

อาเซียนพิจารณาเชิญชวนจีน ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงในภูมิภาค - ảnh 1
วันที่ 7 กรกฏาคม นาย อรรยุทธ์ ศรีสมทุร อธิบดีกรมอาเซียนสังกัดกระทรวงการต่างประเทศไทยได้เผยว่า อาเซียนจะทาบทามความคิดเห็นการที่จะเชิญจีน ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงภูมิภาคในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่มีขึ้นในต้นสัปดาห์นี้ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา พร้อมทั้งเผยต่อไปว่า อาเซียนได้ดำเนินแผนการเชื่อมโยงแบบเบ็ดเสร็จเพื่อขยายการผสมผสาน ขณะนี้ จีน ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีกำลังมีการเชื่อมโยงกับอาเซียนผ่านกลไกความร่วมมือต่างๆในกรอบอาเซียน+3 ถ้าหาก 3 ประเทศเหล่านี้เน้นการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถใช้แหล่งบุคคลากรและกลไกความร่วมมือในปัจจุบันเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาในภูมิภาค คาดว่า รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะเสนอโครงการ “ความร่วมมือเชื่อมโยงอาเซียน+3” เพื่อให้ผู้นำของอาเซียนและ 3 ประเทศหุ้นส่วนพิจารณาเพื่อมุ่งสู่ความเห็นพ้องกันในการประชุมสุดยอดอาเซียนในปลายปีนี้ โครงการเชื่อมโยงอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงประเทศต่างๆและผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในภูมิภาค พร้อมทั้งส่งเสริมการผสมผสานขในประชาคมอาเซียนในปี 2015./

.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด