อาเซียนยืนยันสนับสนุนความพยายามในการพิจารณาการรับติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิก

(VOVWORLD) - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเหงียนก๊วกหยุงหัวหน้า SOM อาเซียนของเวียดนามเป็นประธานการประชุมคณะทำงานของคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 10 เพื่อหารือเกี่ยวกับการพิจารณาให้ติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิก

ในการประชุม ผู้แทนได้หารือเกี่ยวกับการสนับสนุนติมอร์ - เลสเตในการปรับปรุงขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมทุกด้านสำหรับการเข้าร่วมของติมอร์-เลสเตในทั้งสามเสาหลักของอาเซียนคือการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม-สังคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเหงียนก๊วกหยุงเป็นประธานในที่ประชุมและได้กล่าวว่าแม้จะประสบอุปสรรคเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 แต่ทุกฝ่ายยังคงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อค้ำประกันกระบวนการพิจารณารับติมอร์ - เลสเตเป็นสมาชิก ดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนติมอร์ -เลสเตให้ตอบสนองตามพันธกรณีและเกณฑ์การเป็นสมาชิกของอาเซียน

ในการประชุม ผู้แทนอาเซียนชื่นชมความมุ่งมั่นและความพยายามของติมอร์ - เลสเตในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเหงียนก๊วกหยุงยังย้ำถึงภารกิจของคณะทำงานของคณะมนตรีประสานงานอาเซียนคือการประเมินความสามารถและความพร้อมที่จะเข้าร่วมอาเซียนของติมอร์ - เลสเต รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมอาเซียน.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด