เกิ่นเทอเปิดการรณรงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ “เมืองแห่งสีเขียว - สะอาด - สวยงาม – ปลอดภัย”

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 22 ตุลาคม ณ สวนสาธารณะลิวหิวเฟือกในเขตนิงเกี่ยว คณะกรรมการประชาชนนครเกิ่นเทอได้จัดพิธีเปิดการรณรงค์ “ประชาชนเกิ่นเทอปฏิบัติเพื่อเมืองสีเขียว - สะอาด - สวยงาม – ปลอดภัย” เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ที่เกิ่นเทอได้รับการยกระดับขึ้นเป็นนครส่วนกลางซึ่งตรงกับวันที่ 1 มกราคม
เกิ่นเทอเปิดการรณรงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ “เมืองแห่งสีเขียว - สะอาด - สวยงาม – ปลอดภัย” - ảnh 1เกิ่นเทอเปิดการรณรงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ “เมืองแห่งสีเขียว - สะอาด - สวยงาม – ปลอดภัย” (VNA)

นี่คือกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในนครเกิ่นเทอเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างความสามัคคีและความเชื่อมโยงระหว่างทุกคนเพื่อเป้าหมายของเมืองแห่งสีเขียว - สะอาด - สวยงาม – ปลอดภัย ส่งเสริมจิตใจแห่งการเป็นผู้เดินหน้า จิตอาสาของสมาชิกกองเยาวชนและเยาวชนในการเข้าร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการแก้ไขปัญหาที่ได้รับความสนใจจากสังคม สร้างสรรค์เมืองที่มีอารยธรรมและชนบทใหม่ ค้ำประกันสวัสดิการสังคม กลาโหมและความมั่นคง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยากลำบาก พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลความเจริญ เขตชนกลุ่มน้อยและเขตชุมชนของผู้นับถือศาสนา.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด