"เชื่อมโยงล้านหัวใจ"-เปิดระบบดิจิทัลเชื่อมโยงความรู้

(VOVWORLD) -ในกรอบโครงการของรัฐบาล "พัฒนาระบบสติปัญญาดิจิทัลเวียดนาม" กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆจัดรายการ"เชื่อมโยงล้านหัวใจ"เพื่อเปิดกระบวนการส่งเสริมโครงการจิตอาสาบนระบบดิจิทัล iNhandaoและในด้านอื่นๆเช่นการศึกษา วัฒนธรรม สาธารณสุข

โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2018ด้วยเป้าหมายสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านต่างๆเพื่อให้ชุมชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น แบ่งปันและใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการผลิตและการดำรงชีวิต โดยในปี2019ได้มีการเปิดตัวระบบฐานข้อมูลดิจิทัลคือ iNhandao แผนที่ดิจิทัล Vmap  แผนผังเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยกับโควิด ฐานข้อมูลการศึกษา เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชนและได้รับการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง .


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด