เปิดการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 4 สมัยที่ 13

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 4 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการเปิดการประชุมครั้งที่ 4 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 ภายใต้อำนวยการของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เหงียนฟู้จ่อง 
เปิดการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 4 สมัยที่ 13 - ảnh 1เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงียนฟู้จ่อง กล่าวปราศรัยเปิดการประชุม (https://dangcongsan.vn/)

ในพิธีเปิดการประชุม บรรดาผู้แทนได้ยืนนิ่งสงบเป็นเวลา 1 นาทีเพื่อรำลึกถึงประชาชน เจ้าหน้าที่ ตำรวจและทหารที่เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ตามกำหนดการ ที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 13 จะหารือและแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนวทางเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในสถานการณ์ใหม่ สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในปี2021 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปี 2022 การปฏิบัติงบประมาณแผ่นดินในปี 2021 ร่างงบประมาณแผ่นดินในปี 2022 และแผนงบประมาณแผ่นดินระยะ 3 ปีตั้งแต่ปี 2022-2024 ผลักดันการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรคต่อไป ขจัดและป้องกันความเสื่อมถอยด้านแนวคิดทางการเมือง คุณธรรม วิถีชีวิต การผันแปรภายในพรรคและปัญหาสำคัญอื่นๆ

เปิดการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 4 สมัยที่ 13 - ảnh 2ภาพการประชุม

ในการกล่าวเปิดการประชุม เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงียนฟู้จ่อง ได้ย้ำว่า ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีความรุนแรงและอันตรายมากขึ้น การควบคุมทำได้ยากขึ้น ส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจโลกเป็นเวลานาน รวมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเวียดนาม จนทำให้หลายประเทศต้องปรับแนวทาง ยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามแนวทางยกระดับพลังภายใน เน้นพัฒนาตลาดภายในประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สังคมดิจิทัลและอีคอมเมิร์ส ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯได้เสนอว่า

“ผมขอเสนอให้ประเมินสถานการณ์การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเป็นกลางและครอบคลุม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วง 9 เดือนแรก การคาดการณ์จนถึงสิ้นปี 2021 โดยเฉพาะการคาดการณ์สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในโลกและในประเทศเวียดนามในเวลาที่จะถึง เน้นสรุปและประเมินความจำเป็น ความถูกต้องและประสิทธิภาพ ตลอดจนข้อจำกัดและข้อบกพร่องในการประกาศใช้และปฏิบัติแนวทาง นโยบายและมาตรการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่เป็นจริงในกระบวนการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาด การแก้ไขผลกระทบจากการแพร่ระบาด ธำรงและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในเวลาที่ผ่านมา เปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายและภารกิจที่วางแผนไว้สำหรับปี 2021 โดยเฉพาะเป้าหมายและภารกิจของการควบคุมการแพร่ระบาดโดยเร็ว รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค ค้ำประกันความสมดุลที่สำคัญของเศรษฐกิจ สนับสนุนแรงงานและสถานประกอบการในการธำรง ฟื้นฟูและพัฒนาการผลิตและกิจกรรมทางธุรกิจ ดูแลชีวิตของประชาชนและค้ำประกันสวัสดิการสังคม ปกป้องเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงทางการเมืองและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคม รักษาบรรยากาศที่สันติภาพและเสถียรภาพเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในสถานการณ์ใหม่”

สำหรับการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรค เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงียนฟู้จ่อง ได้ยืนยันว่า การสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรคคือหน้าที่หลัก สำคัญและมีความหมายชี้ขาดต่อการคงอยู่ของพรรค

นาย หวอวันเถือง สมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรคได้อ่านรายงานเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม หลังจากนั้น คณะกรรมการกลางพรรคฯได้หารือตามหน่วยเกี่ยวกับรายงานสถานการณ์การปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี 2021 ร่างแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี 2022 ประเมินสถานการณ์การปฏิบัติงบประมาณแผ่นดินปี 2021 และร่างงบประมาณแผ่นดินปี 2022  แผนการงบประมาณแผ่นดินระยะ 3 ปีตั้งแต่ปี 2022-2024 การเลื่อนระยะเวลาการปฏิรูปนโยบายด้านเงินเดือนตามมติที่ 27 ของที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 7 สมัยที่ 12 รายงานผลการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเวลาที่ผ่านมา แนวทาง หน้าที่และมาตรการในเวลาที่จะถึง

ส่วนในช่วงบ่าย ที่ประชุมได้หารือตามหน่วยเกี่ยวกับเนื้อหานี้ ตามกำหนดการ การประชุมจะจัดไปจนถึงวันที่ 7 ตุลาคมปี 2021.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด