เปิดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพรัฐสภาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือไอป้าครั้งที่ 40 ณ ประเทศไทย

(VOVWORLD) - การประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพรัฐสภาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือไอป้าครั้งที่ 40 ภายใต้หัวข้อ “ผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนรัฐสภาเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน” ได้เปิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 26 สิงหาคม ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยมีผู้แทนกว่า 4 พันคนจาก 10 ประเทศสมาชิกไอป้า ประเทศผู้สังเกตุการณ์และหุ้นส่วนต่างๆของไทยเข้าร่วม 
เปิดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพรัฐสภาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือไอป้าครั้งที่ 40 ณ ประเทศไทย - ảnh 1นาง เหงียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติเข้าร่วมการประชุม 

คณะผู้แทนระดับสูงของสภาแห่งชาติเวียดนามนำโดยนาง เหงียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นาง เหงียนถิกิมเงิน ได้แสดงความเห็นว่า ในปีที่ผ่านมา โลกได้ผ่านการผันผวนอย่างซับซ้อน อาเซียนต้องเผชิญกับความท้าทายที่นับวันรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศใหญ่ๆและปัญหาความมั่นคงและเศรษฐกิจเต็มไปด้วยความเสี่ยง ถึงกระนั้น อาเซียนยังคงบรรลุผลงานที่น่ายินดีทั้งใน 3 เสาหลักของประชาคม ประเทศสมาชิกธำรงอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจอยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ 5.1 ในปี 2018 แต่นอกจากนั้น ยังมีการผันผวนอย่างซับซ้อนในภูมิภาคซึ่งทำให้อาเซียนต้องมีความวิตกกังวล ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 52 เมื่อเร็วๆนี้ ประเทศต่างๆได้มีเสียงพูดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับกิจกรรมเพียงฝ่ายเดียวในทะเลตะวันออก ละเมิดอธิปไตยและสิทธิผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของประเทศในริมฝั่งทะเล ส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจ สันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพ การเดินเรือและการบินอย่างเสรีและปลอดภัยในภูมิภาค

ประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน ย้ำว่า ไอป้าและบรรดาส.ส ไอป้าพร้อมที่จะร่วมกับอาเซียนสร้างสรรค์ประชาคมที่ยั่งยืน “เสริมสร้าง เปลี่ยนแปลงใหม่องค์กรและกิจกรรมของไอป้ามากขึ้นเพื่อส่งเสริมสถานะและบทบาทของไอป้า ซึ่งเป็นหุ้นส่วนสำคัญของอาเซียนในกระบวนการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน ไอป้าเป็นฝ่ายรุกและมีความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือความพยายามของอาเซียนในการเชื่อมโยง สนับสนุนกันในการปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 ด้วยระเบียบวาระการประชุมของสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจนถึงปี 2030 อีกทั้งสนับสนุนข้อคิดริเริ่มของอาเซียนเกี่ยวกับการผลักดันการเชื่อมโยงภูมิภาคในทุกด้านและพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ต่อต้านขยะพลาสติกทางทะเล”

ประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน เสนอให้บรรดาส.ส และรัฐสภาสมาชิกไอป้าผลักดันการตรวจสอบระบบกฎหมายภายในประเทศเพื่อผลักดันความกลมกลืนของกฎหมาย หรือรับรองกันเกี่ยวกับนิตินัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติแผนการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนด้วย 3 เสาหลัก วิสัยทัศน์ 2025 อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยืนยันว่า ในปี 2020 เวียดนามดำรงตำแหน่งสำคัญๆ คือเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ประธานอาเซียนและประธานไอป้า เวียดนามจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อผลักดันไอป้ากลายเป็นองค์กรสหภาพรัฐสภาที่ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นตัวแทนสำหรับความปรารถนาและสิทธิผลประโยชน์ของพลเมืองอาเซียนทุกคน

เปิดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพรัฐสภาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือไอป้าครั้งที่ 40 ณ ประเทศไทย - ảnh 2 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย 

ในการกล่าวปราศรัยในพิธีเปิดประชุม ในนามรัฐบาลไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทยได้ย้ำว่า ในตลอด 40 ปีที่ผ่านมา ไอป้าคือหนึ่งในหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของอาเซียน เป็นตัวแทนของหน่วยงานนิติบัญญัติ ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์และเสริมสร้างประชาคมวัฒนธรรม-สังคม ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งให้ความสำคัญโครงการที่ถูกเสนอในกรอบไอป้า และมีความประสงค์ว่า โครงการนี้จะได้รับการประสานงาน ร่วมมือสนับสนุนจากประเทศสมาชิกไอป้า ตลอดจนจะมีการเสนอแนวทางเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เปิดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพรัฐสภาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือไอป้าครั้งที่ 40 ณ ประเทศไทย - ảnh 3บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม 

ส่วนนาย ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยและประธานไอป้าครั้งที่ 40 ได้ย้ำว่า ในสภาวการณ์ที่โลกมีการผันผวนอย่างซับซ้อนในปัจจุบัน ต้องมีมาตรการรับมือและแก้ไขอย่างรวดเร็ว ในฐานะสำนักงานนิติบัญญัติ รัฐสภาของประเทศต่างๆสามารถมีปฏิบัติการเพื่อต่อต้านการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบและปฏิบัติหลักการในการตรวจสอบ ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น โดยประชาคมที่พัฒนาบนพื้นฐานกฎหมายและส่งเสริมการบริหารด้วยอำนาจกฎหมายสามารถสร้างความเป็นธรรมได้อย่างแท้จริง

ก่อนหน้านั้น ในเช้าวันเดียวกัน ประธานสภาแห่งชาติ เวียดนามและหัวหน้าคณะผู้แทนของประเทศสมาชิกไอป้าได้เข้าเยี่ยมคาราวะนาย ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยและประธานไอป้าครั้งที่ 40.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด