เปิดการประชุมใหญ่ผู้แทนแนวร่วมปิตุภูมิทั่วประเทศครั้งที่ 9

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 19 กันยายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการเปิดการประชุมใหญ่ผู้แทนแนวร่วมปิตุภูมิทั่วประเทศครั้งที่ 9 ในหัวข้อ"สามัคคี-ประชาธิปไตย-เปลี่ยนแปลงใหม่และพัฒนา" โดยมีผู้นำรัฐบาล สภาแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ปฏิวัติอาวุโส ตัวแทนองค์การระหว่างประเทศ คณะทูตานุทูตและผู้แทนแนวร่วมปิตุภูมิทั่วประเทศและชาวเวียดนามโพ้นทะเลกว่า 1 พันคนเข้าร่วม
เปิดการประชุมใหญ่ผู้แทนแนวร่วมปิตุภูมิทั่วประเทศครั้งที่ 9 - ảnh 1บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม (VNA) 

เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงวียนฟู้จ่องได้ส่งกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีต่อที่ประชุม

ในการนี้ นาย เจิ่นแทงเหมิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้เผยว่า ที่ประชุมจะประเมินสถานการณ์ความสามัคคีชนทั้งชาติ ผลการปฏิบัติมติของการประชุมใหญ่ผู้แทนแนวร่วมปิตุภูมิทั่วประเทศครั้งที่ 8 วาระปี 2014-2019 เพื่อถอดบทเรียนและวางแผนปฏิบัติในวาระใหม่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการเปลี่ยนแปลงใหม่ การสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ อนุมัติกฎระเบียบแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม การประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการแนวร่วมปิตุภูมิส่วนกลางสมัยที่ 9 วาระปี 2019-2024  ส่วนนาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีได้เผยว่า อุปสรรคและความท้าทายในสภาวการณ์ใหม่อาจทำให้เกิดความไร้เสถียรภาพ ส่งผลกระทบในทางลบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ พร้อมทั้งเผยว่า หน้าที่ที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆของแนวร่วมปิตุภูมิคือการระดมและสร้างสรรค์กลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ“แนวร่วมปิตุภูมิต้องทำการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาเกียรติประวัติแห่งความรักชาติ ระดมประชาชนทุกชั้นชนเพื่อค้ำประกันความเป็นเอกภาพทั้งด้านแนวคิดและการปฏิบัติ พยายามปฏิบัติแนวทางของพรรค นโยบายและกฎหมายของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนขยายความร่วมมือระหว่างกรรมกร เกษตรกรและปัญญาชนเพื่อสร้างพื้นฐานให้แก่กลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ พัฒนาประชาธิปไตย ค้ำประกันความเสมอภาคและให้ความเคารพทัศนะที่แตกต่างกันและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของประชาชาติเพื่อให้แนวร่วมปิตุภูมิทุกระดับเป็นศูนย์กลางแห่งความสามัคคี การระดมประชาชนทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมต่อภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ”

นอกจากนี้ แนวร่วมปิตุภูมิต้องประสานงานกับทางการปกครองทุกระดับและองค์การสมาชิกในการรณรงค์ปฏิบัติขบวนการรักชาติ การแก้ไขปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของประชาชนและปฏิบัติหน้าที่ประสานงานและมอบหมายหน้าที่ให้แก่องค์กรสมาชิกในการตรวจสอบและสะท้อนเสียงพูดจากสังคมต่อประเด็นต่างๆ ส่วนในช่วงบ่าย ได้มีการจัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งจากกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ การพัฒนาประชาธิปไตย การปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของประชาชน

ดร.เจิ่นดิ่งลอง สมาชิกคณะกรรมการแนวร่วมปิตุภูมิส่วนกลางสมัยที่ 8 ได้เผยว่า ในการประชุมครั้งนี้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ โดยแนวร่วมปิตุภูมิกรุงฮานอยและแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามมีความประสงค์ว่า ตั้งแต่บัดนี้ถึงปี 2024 จะมีการย้ายโรงงานที่อันตรายกว่า 100 แห่ง รวมทั้งมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลที่สำคัญๆออกไปอยู่นอกกรุงฮานอย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด