เปิดการรณรงค์มวลชนส่งข้อความ "ประชาชนขอร่วมสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19"

(VOVWORLD) -บ่ายของวันที่ 3 มิถุนายน ที่กรุงฮานอย ประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการรณรงค์มวลชนส่งข้อความ "ประชาชนขอร่วมสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19"และดำเนินโครงการ "วัคซีนสำหรับกรรมกร"
เปิดการรณรงค์มวลชนส่งข้อความ บรรยากาศในพิธี
ประธานสภาแห่งชาติกล่าวในพิธีว่านี่เป็นงานที่เป็นประโยชน์และมีความหมายมากเพื่อการตอบสนองต่อนโยบายของพรรค รัฐ และแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม เงินทั้งหมดที่ได้รับจากการส่งข้อความจะถูกโอนไปยังกองทุนวัคซีนโควิด-19 และสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยให้ความสำคัญกับการซื้อวัคซีนสำหรับกรรมกรและประชาชนที่อยู่ในสถานะที่ยากลำบาก .
ประธานสภาแห่งชาติเวืองดิ่งเหวะต้องการให้ประชาชนเข้าใจจุดประสงค์และความหมายของกิจกรรมนี้โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละคนในการส่งข้อความอย่างกระตือรือร้นเพื่อสนับสนุนโครงการด้านมนุษยธรรมและเร่งด่วนนี้
ในพิธีดังกล่าวประธานสหภาพแรงงานเวียดนามได้กล่าวขอบคุณต่อจิตใจแห่งความเมตตาและจิตใจอันสูงส่งขององค์กรบุคคล หน่วยงานและนักธุรกิจที่ได้ให้การสนับสนุนด้านวัตถุและจิตใจสำหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ขอให้สหภาพแรงงาน เจ้าหน้าที่และแรงงานทั่วประเทศเข้าร่วมและสนับสนุนโครงการ "วัคซีนสำหรับกรรมกร" อย่างเข้มแข็งและให้คำมั่นว่าการดำเนินการของโครงการจะเป็นไปตามระบบ จริงจัง โปร่งใสต่อสาธารณะ และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด