เปิดประชุมครั้งที่37คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติ

(VOVWORLD) -เช้าวันที่9กันยายนคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติได้เปิดประชุมครั้งที่37เพื่อรับและแสดงความคิดเห็นสำหรับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับต่างๆเช่น ร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันภัยธรรมชาติและกฎหมายทำนบฉบับแก้ไข กฎหมายว่าด้วยเยาวชนฉบับแก้ไข กฎหมายการตรวจเงินแผ่นดินฉบับแก้ไขเป็นต้น

นอกจากนี้ที่ประชุมยังจะหารือร่างมติของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระสำหรับผู้ที่ไม่สามารถจ่ายภาษี โครงการลทุนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขาช่วงปี2021-2025 เป็นต้น ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นางเหงวียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติได้แสดงความเห็นพ้องต่อความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งกองทุนป้องกันภัยธรรมชาติระดับส่วนกลาง “เรื่องนี้มีความจำเป็นเพราะมีหลายองค์กรได้สนับสนุนเงินเพื่อเป้าหมายนี้แต่เราไม่มีกองทุนเพื่อบริหาร แต่เมื่อตั้งกองทุนนี้ก็ต้องทำการสำรวจทั้งด้านกลไกการดำเนินงานและการใช้เงินเพื่อให้ถูกต้องเหมาะสมและมีการระบุรายละเอียดที่ชัดเจนสำหรับแต่ละเขต”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด