เปิดฟอรั่มเซียงซาน ปักกิ่งครั้งที่ 9

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 21 ตุลาคม ฟอรั่มเซียงซาน ปักกิ่งครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “ธำรงความเป็นระเบียบเรียบร้อยระหว่างประเทศและผลักดันสันติภาพในเอเชียแปซิฟิก” ได้เปิดขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน คณะผู้แทนเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของเวียดนามนำโดยพลเอก โงซวนหลิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าร่วมฟอรั่มนี้
เปิดฟอรั่มเซียงซาน ปักกิ่งครั้งที่ 9 - ảnh 1พลเอก โงซวนหลิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

ในการกล่าวปราศรัยในการประชุมครบองค์ครั้งแรกเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับประเทศใหญ่ๆและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในโลก รองเลขาธิการอาเซียน หว่างแองต๊วน ได้แจ้งให้ทราบว่า บรรดาผู้นำอาซียนได้อนุมัติทัศนะเกี่ยวกับมหาสมุทรอินเดีย-แปซิฟิกของอาเซียน อาเซียนตระหนักอย่างชัดเจนว่า สันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคจะสามารถบรรลุได้ถ้าหากทุกประเทศในภูมิภาคสนับสนุนเป้าหมายนี้ อาเซียนเรียกร้องสันติภาพมากกว่าสงครามและความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน

ในการกล่าวปราศรยในการประชุมครบองค์ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “บริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับความมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิก พลเอก โงซวนหลิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามได้แสดงความเห็นว่า เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงในภูมิภาคต้องปฏิบัติมาตรการต่างๆ เช่นต้องให้ความเคารพกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่งเสริมความรับผิดชอบของประเทศใหญ่ๆ แก้ไขการพิพาทผ่านมาตรการที่สันติ โดยเฉพาะให้ความเคารพกันและเคารพกฎหมายสากล ปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติ มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ความตกลงในกลไกความร่วมมือกลาโหม-ความมั่นคงในภูมิภาคและโลก

สำหรับปัญหาทะเลตะวันออก พลเอก โงซวนหลิก แสดงความเห็นว่า ปัญหาในทะเลตะวันออกยังคงผันผวนอย่างซับซ้อน ซึ่งถ้าไม่ได้รับการแก้ไขก็จะส่งผลกระทบต่อสันติภาพ เสถียรภาพในภูมิภาค ความไว้วางใจระหว่างประเทศต่างๆ และสร้างอุปสรรคต่อความพยายามร่วมมือของภูมิภาค ทัศนะของเวียดนามคือสนับสนุนและปกป้องสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือ การบิน ความมั่นคงและความปลอดภัยในทะเลตะวันออกให้สอดคล้องกับกฎหมายสากล เวียดนามยืนหยัดปฏิบัติแนวทางแก้ไขปัญหาทะเลตะวันออกผ่านมาตรการที่สันติ สอดคล้องกับกฎหมายสากล รวมทั้งอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 หรือ UNCLOS รัฐมนตรี โงซวนหลิก ย้ำว่า “พวกเราแสดงความเห็นว่า ความแตกต่างระหว่างทุกฝ่ายที่มีการพิพาทคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ปัญหาทะเลตะวันออกต้องได้รับการแก้ไขผ่านมาตรการที่สันติ ไม่ใช้หรือข่มขู่ที่จะใช้ความรุนแรงบนพื้นฐานกฎหมายสากล ให้ความเคารพผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของแต่ละประเทศบนเจตนารมณ์แห่งหุ้นส่วนเพื่อความรับผิดชอบต่อชุมชน เวียดนามให้คำมั่นว่า จะพยายามร่วมมือกับประเทศต่างๆผลักดันความร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์ทะเลตะวันออกเป็นภูมิภาคที่สันติภาพ เสถียรภาพและพัฒนาเพื่อผลประโยชน์ร่วมกับทุกประเทศทั้งภายในและนอกภูมิภาค”

รัฐมนตรีกลาโหมเวียดนามยืนยันว่า ความมั่นคงและเสถียรภาพของจีนและอาเซียนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายต้องให้ความสำคัญและผลักดันความสัมพันธ์และความร่วมมือในทุกด้านอยู่เสมอ โดยความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงคือเสาหลักสำคัญ

ในโอกาสรำลึกครบรอบ 10 ปีวันจัดตั้งการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนขยายวงหรือเอดีเอ็มเอ็มบวก เวียดนามเสนอให้อาเซียนและประเทศหุ้นส่วนร่วมกันจัดทำวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับความมั่นคงเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเป็นพื้นฐานเพื่อกำหนดแนวทางให้แก่กรอบ เป้าหมายและความร่วมมือในเวลาที่จะถึงเพื่อเอเชียแปซิฟิกที่สันติภาพ เสถียรภาพ มิตรภาพ เจริญรุ่งเรืองและเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับความร่วมมือในโลก.

ผู้สื่อข่าวของวีโอวีในประเทศจีน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด