เปิดเทศกาลมะพร้าวเบ๊นแจครั้งที่5ปี2019

(VOVWORLD) -เมื่อค่ำวันที่16พฤศจิกายน ณ นครเบ๊นแจ ได้มีการจัดพิธีเปิดงานเทศกาลมะพร้าวจังหวัดเบ๊นแจ ครั้งที่5ปี2019ภายใต้หัวข้อ “มะพร้าวกับการผสมผสานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ในการกล่าวปราศรัยเปิดงาน รองนายกรัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่งห์ได้ย้ำว่าหน่วยงานผลิตมะพร้าวมี บทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นดังนั้นต้องมีการวางแผนพัฒนาให้จังหวัดเบ๊นแจเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมการผลิตมะพร้าวของเวียดนาม มีมาตรการรับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มีส่วนร่วมพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในอนาคต ส่งเสริมการค้าและขยายตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของถิ่นมะพร้าวเบ๊นแจให้กว้างขวางมากขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด