เปลี่ยนแปลงใหม่งานด้านแนวร่วมปิตุภูมิอย่างเข้มแข็ง

(VOVWORLD) - ในโอกาสการประชุมใหญ่แนวร่วมปิตุภูมิทั่วประเทศครั้งที่ 9 เมื่อเช้าวันที่ 19 กันยายน บรรดาผู้แทนได้ตั้งความหวังว่า ในวาระนี้ จะมีการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเพื่อเปลี่ยนแปลงใหม่งานด้านแนวร่วมปิตุภูมิ มีส่วนร่วมที่เข้มแข็งต่อภารกิจการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ
เปลี่ยนแปลงใหม่งานด้านแนวร่วมปิตุภูมิอย่างเข้มแข็ง - ảnh 1ภาพการประชุม (VGP) 

 พระมหาเถระ Châu Pros รองประธานสภาบริหารพุทธสมาคมจังหวัดอานยางได้เผยว่า“การประชุมแนวร่วมปิตุภูมิครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง พระภิกษุสามเณรมีความปรารถนาว่า พรรคและรัฐจะให้ความสนใจงานด้านชนเผ่าและศาสนามากขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านวัตถุและจิตใจของประชาชนชนกลุ่มน้อยให้ดีขึ้น อีกทั้งแนะแนวและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชนกลุ่มน้อยเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางของพรรคและรัฐอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

ส่วนนาง เลถิซวนจาง ประธานแนวร่วมปิตุภูมิจังหวัดบิ่งเฟือกได้เสนอว่า“ในเวลาข้างหน้า แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามควรให้ความสนใจผลักดันกลไกต่างๆที่อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่แนวร่วมฯเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆลุล่วงไปด้วยดี อีกทั้งยกระดับทักษะความสามารถของแหล่งบุคลากร ซึ่งเจ้าหน้าที่แนวร่วมฯนอกจากต้องได้รับการอบรมเป็นอย่างดีแล้ว ยังต้องมีความมุ่งมั่นทางการเมืองและความกล้าหาญเพื่อตอบสนองความต้องการในการตรวจสอบและสะท้อนเสียงพูดจากสังคมในสภาวการณ์ใหม่”

ส่วนนาย Y M-G-Linh Niê สมาชิกคณะกรรมการแนวร่วมปิตุภูมิจังหวัดดั๊กนงได้แสดงความหวังว่า จะได้ศึกษาประสบการณ์ต่างๆในงานด้านแนวร่วมปิตุภูมิเพื่อมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการรักษาความมั่นคงและกลาโหม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด