เปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อยกระดับประสิทธิภาพกิจกรรมของสภาแห่งชาติ

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 17 พฤศจิกายน ได้มีการปิดการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 10 สมัยที่ 14 โดยได้ประสบผลที่น่ายินดีทั้งในด้านนิติบัญญัติ การตัดสินใจปัญหาที่สำคัญๆของประเทศและการตรวจสอบสูงสุดต่อกิจกรรมของรัฐ 
เปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อยกระดับประสิทธิภาพกิจกรรมของสภาแห่งชาติ - ảnh 1 ภาพการประชุม (VNA)

ในการประชุมครั้งนี้ สภาแห่งชาติได้ผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในทุกกิจกรรมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพกิจกรรมของสภาแห่งชาติ

ที่ประชุมได้สงวนเวลา 3 วันเพื่อหารือถึงสถานการณ์เศรษฐกิจสังคม ผลการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและงบประมาณแผ่นดินปี 2020 เป้าหมาย หน้าที่และมาตรการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในช่วงปี 2021-2025 แผนการด้านการเงินและการลงทุนระยะกลาง ช่วงปี 2021-2025 นาย ฝุ่งก๊วกเหียน รองประธานสภาแห่งชาติได้ประเมินว่า“ที่ประชุมได้หารือในเชิงลึกถึงประเด็นที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ความสนใจอย่างตรงไปตรงมาและมีความรับผิดชอบ บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติชื่นชมรัฐบาลที่ชี้นำการปฏิบัติมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัด ความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์และความมุ่งมั่นของทั้งระบบการเมืองในการปฏิบัติมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างพร้อมเพรียงเพื่อช่วยเหลือสถานประกอบการและประชาชน ช่วยให้เวียดนามสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดีเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม รักษาความมั่นคงและงานด้านกลาโหมอย่างมีประสิทธิภาพ”

ในการประชุมครั้งนี้ บรรดาผู้แทนได้อนุมัติกฎหมาย 7 ฉบับ มติ 13 ฉบับ แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย 4 ฉบับและร่างเอกสารที่ยื่นเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 พิจารณารายงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคม การเงิน งบประมาณแผ่นดิน ข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง งานด้านตุลาการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น สภาแห่งชาติได้ลงคะแนนผ่านความเห็นชอบจัดการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 ผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021-2026ในวันที่ 23 พฤษภาคมปี 2021 ในการกล่าวปราศรัยปิดการประชุม ประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินได้ย้ำว่า“กฎหมายและมติดังกล่าวมีความหมายสำคัญ ส่งผลต่อเศรษฐกิจสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยค้ำประกันความเป็นเอกภาพและระบบกฎหมายที่พร้อมเพรียง แก้ไขอุปสรรคและตอบสนองความต้องการของสถานการณ์ที่เป็นจริงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการบริหารภาครัฐและการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ส่วนการตั้งและตอบกระทู้ถามแสดงให้เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติมติต่างๆของสภาแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างก้าวกระโดดในด้านที่มีการตั้งกระทู้ถามและได้รับการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการชื่นชมจากผู้แทนสภาแห่งชาติ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชน สภาแห่งชาติเสนอให้รัฐบาล หน่วยงานทุกระดับ สถานประกอบการและประชาชนทุกภาคส่วนส่งเสริมจิตใจแห่งความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาด การฟื้นฟูเศรษฐกิจ พยายามปฏิบัติเป้าหมายที่วางไว้เพื่อสร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนาประเทศในระยะใหม่ ตลอดจนรักษาเสถียรภาพทางการเมือง รักษาเอกราชและอธิปไตยของประเทศให้มั่นคง”

หลังพิธี นาย เหงวียนแหงฟุก หัวหน้าสำนักสภาแห่งชาติได้เป็นประธานในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 10 สมัยที่ 14.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด