เพื่อให้นครโฮจิมินห์พัฒนาต่อไป

(VOVWORLD) -ปี 2021 เป็นปีแรกของการปฏิบัติมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 และมติของการประชุมใหญ่พรรคสาขานครโฮจิมินห์สมัยที่ 11 ซึ่งนครโฮจิมินห์ได้ทุ่มเทและมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติเป้าหมายที่วางไว้ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะเน้นเป็นพิเศษในการสร้างสรรค์การปกครองตัวเมืองและปรับปรุงบรรยากาศการลงทุน

ตั้งแต่ต้นปี การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในนครโฮจิมินห์ได้ประสบผลที่น่ายินดี โดยรายรับงบประมาณเฉลี่ยแต่ละวันอยู่ที่ 2 ล้าน 9 แสนล้านด่ง เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย โดยตั้งแต่ต้นปี ทางการนครโฮจิมินห์ได้ชี้นำให้สำนักงาน หน่วยงาน ทางการปกครองทุกระดับและสถานประกอบการปฏิบัติเนื้อหา 49 ข้อและโครงการก้าวกระโดดรวม 33 โครงการเกี่ยวกับการบริหาร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและวัฒนธรรม และ 1 โครงการหลักเกี่ยวกับการพัฒนาสถานประกอบการ การทำธุรกิจสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมและการพัฒนาสินค้าหลักของนครโฮจิมินห์ แต่เพื่อธำรงอัตราการขยายตัว นาย เหงียนแถ่งฟอง ประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ได้กำชับว่า ต้องผลักดันการสร้างสรรค์การปกครองตัวเมืองและปรับปรุงบรรยากาศการลงทุน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความไม่พร้อมเพรียงต่างๆ

ทางการนครโฮจิมินห์กำหนดว่า การปฏิบัติแผนการในปี 2021 ให้ประสบความสำเร็จมีความหมายสำคัญเพื่อเสร็จสิ้นเป้าหมายที่วางไว้ในระยะปี 2021-2025 พร้อมทั้งสร้างพื้นฐานให้นครโฮจิมินห์พัฒนาอย่างเข้มแข็งต่อไปในอนาคต.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด