เยาวชนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงอคติทางเพศและผลักดันความเสมอภาคทางเพศในเวียดนาม

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 25 กันยายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการสัมมนาเกี่ยวกับโครงการ “ เยาวชนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงอคติทางเพศและผลักดันความเสมอภาคทางเพศในเวียดนาม”

โครงการจะรับทุนจากสหภาพยุโรปและปฏิบัติเป็นเวลากว่า 4 ปี ตั้งแต่ปี 2020- 2024 ใน 3 จังหวัดและตัวเมืองใหญ่ๆ เช่น กรุงฮานอย นครดานังและนครโฮจิมินห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงความรู้และพฤติกรรมของเยาวชนเกี่ยวกับอคติทางเพศใน 3 ด้านคือ อคติเกี่ยวกับบทบาททางเพศ อคติเกี่ยวกับความสามารถในการเป็นผู้นำของสตรีและอคติเกี่ยวกับความเป็นชายและเป็นหญิง คาดว่า เยาวชนประมาณ 1 พันคนที่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 5 แห่งและกลุ่มเยาวชนในชุมชนจะได้รับการยกระดับความรู้และทักษะความสามารถเพื่อเปลี่ยนแปลงอคติทางเพศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด