เลขาธิการอาเซียนชื่นชมผลสำเร็จของเวียดนามในปีประธานอาเซียน

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ เอกอัครราชทูต เหงวียนหายบั่ง หัวหน้าคณะผู้แทนถาวรของเวียดนามประจำอาเซียนได้ยื่นสาส์นตราตั้งให้แก่เลขาธิการอาเซียน Dato Lim Jock Hoi
เลขาธิการอาเซียนชื่นชมผลสำเร็จของเวียดนามในปีประธานอาเซียน - ảnh 1เอกอัครราชทูต เหงวียนหายบั่ง หัวหน้าคณะผู้แทนถาวรของเวียดนามประจำอาเซียนยื่นสาส์นตราตั้งให้แก่เลขาธิการอาเซียน Dato Lim Jock Hoi (Photo: คณะผู้แทนถาวรของเวียดนามประจำอาเซียน)

ในการนี้ เลขาธิการอาเซียนได้ชื่นชมผลสำเร็จของเวียดนามในปีประธานอาเซียน 2020 โดยเฉพาะการส่งเสริมความสามัคคีภายในอาเซียนและการเป็นฝ่ายรุกในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  พร้อมทั้งยืนยันอีกครั้งถึงส่วนร่วมที่สำคัญของคณะกรรมการตัวแทนถาวรประจำอาเซียนหรือ CPR ในปีประธานอาเซียน  การเข้าร่วมการเจรจาเกี่ยวกับเอกสารในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนต่างๆ ผลักดันการประสานงานในปัญหาที่สำคัญ เสริมสร้างบทบาทและการดำเนินงานของคณะเลขาธิการอาเซียน อีกทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่า จากประสบการณ์ด้านการทูตของตน เอกอัครราชทูต เหงวียนหายบั่ง จะมีส่วนร่วมที่สำคัญต่อการดำเนินงานของ CPR ยกระดับสถานะและบทบาทของเวียดนามในอาเซียนและของอาเซียนบนเวทีโลก

ในปี 2021 คณะผู้แทนเวียนาดมจะดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มปฏิบัติงานเกี่ยวกับความคิดริเริ่มการเชื่อมโยงภายในอาเซียนหรือ IAI และประธานสภาความเชื่อถือกองทุนอาเซียนหรือ AF BOT เสร็จสิ้นวาระการดำรงตำแหน่งผู้ประสานงานความสัมพันธ์หุ้นส่วนอาเซียน-ญี่ปุนในช่วงปี 2018 -2021 และจะขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี.

นักข่าวสถานีวิทยุเวียดนามประจำประเทศอินโดนีเซีย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด