เลขาธิการใหญ่พรรคเวียดนามหารือกับนายกรัฐมนตรีจีน

(VOVworld) – ท่านเหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้หารือกับนายหลีเค่อเฉียง สมาชิกกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์จีนและนายกรัฐมนตรีจีน

เลขาธิการใหญ่พรรคเวียดนามหารือกับนายกรัฐมนตรีจีน - ảnh 1
เลขาธิการใหญ่พรรคเวียดนามและนายกรัฐมนตรีจีน

(VOVworld) – ในกรอบการเยือนประเทศจีน เช้าวันที่ 13 มกราคม ที่มหาศาลาประชาชนจีนในกรุงปักกิ่ง ท่านเหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้หารือกับนายหลีเค่อเฉียง สมาชิกกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์จีนและนายกรัฐมนตรีจีน โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องขยายความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์พัฒนา การวิจัยอย่างกระตือรือร้นและผลักดันโครงการร่วมมือเชื่อมโยงในกรอบ “ 2 ระเบียง 1 แนวทางและ 1 ระเบียง 1 เส้นทาง  ปฏิบัติ “บันทึกช่วยจำเกี่ยวกับรายชื่อโครงการร่วมมือพัฒนาทักษะการผลิตระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์เวียดนามกับคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งรัฐจีน” ตามหลักการแห่งความยุติธรรม มีผลประโยชน์ร่วมกันและสอดคล้องกับกฎหมายของแต่ละฝ่าย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันในกลไกความร่วมมือด้านการค้าต่างๆ และแสดงถึงความตั้งใจที่จะอำนวยความสะดวกให้สถานประกอบการขยายความร่วมมือระหว่างกัน แก้ไขอุปสรรต่างๆ อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ท้องถิ่นต่างๆขยายการแลกเปลี่ยนมิตรภาพและความร่วมมือที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ผลักดันความร่วมมือในด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว สาธารณสุข การตรวจสอบและควบคุมโรคระบาด การบิน การควบคุมและการใช้แหล่งน้ำจากแม่น้ำโขง- แม่น้ำล้านช้างอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องสนับสนุนการขยายความเชื่อมโยงในอาเซียน ส่งเสริมบทบาทการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และขยายความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีนในเวลาข้างหน้าเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค

ในกรอบการเยือนประเทศจีนของเลขาธิการใหญ่พรรคเหงียนฟู้จ่อง พลโทโตเลิม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปของเวียดนามได้มีการพบปะหารือกับนายเมินเชียนชู สมาชิกกรมการเมืองพรรคและเลขาธิการคณะกรรมการที่ดูแลการเมืองและกฎหมายของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และนายกัว เซิน คุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปจีน.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด