เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศกำชับว่า ต้องเตรียมจัดการประชุมใหญ่พรรคสาขาตำรวจเป็นอย่างดีและปกป้องการประชุมใหญ่พรรคทุกระดับให้ประสบความสำเร็จ

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 22 มิถุนายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมพรรคสาขาตำรวจสรุปผลการปฏิบัติงานใน 6 เดือนที่ผ่านมา การปฏิบัติหน้าที่ในเวลาที่จะถึง หารือและแสดงความคิดเห็นต่อร่างรายงานการเมืองเพื่อยื่นเสนอต่อที่ประชุมพรรคสาขาตำรวจส่วนกลางครั้งที่ 7 วาระปี 2020-2025 โดยมีท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ ท่าน เหงียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเข้าร่วม
เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศกำชับว่า ต้องเตรียมจัดการประชุมใหญ่พรรคสาขาตำรวจเป็นอย่างดีและปกป้องการประชุมใหญ่พรรคทุกระดับให้ประสบความสำเร็จ - ảnh 1เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศกำชับว่า ต้องเตรียมจัดการประชุมใหญ่พรรคสาขาตำรวจเป็นอย่างดีและปกป้องการประชุมใหญ่พรรคทุกระดับให้ประสบความสำเร็จ (vietnamplus) 

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม ท่าน เหงียนฟู้จ่อง ย้ำว่า การประชุมใหญ่พรรคสาขาตำรวจครั้งที่ 7 คือเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญพิเศษในสภาวการณ์ที่ประเทศจะมีการจัดกิจกรรมการเมืองสำคัญๆ ดังนั้น พรรคสาขาตำรวจส่วนกลางต้องให้ความสนใจ แสดงความคิดเห็นมากขึ้นต่องานด้านการสร้างสรรค์พรรค องค์กร งานด้านบุคลากร วิธีการบริหารและการชี้นำเพื่อเสร็จสิ้นหน้าที่ทางการเมืองที่ได้รับมอบหมายจากพรรคและรัฐ

ในการประชุม นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้ชี้ชัดว่า หน่วยงานตำรวจต้องเป็นฝ่ายรุกมากขึ้นในการป้องกันและต่อต้านอาชญากรรม เป็นฝ่ายรุก เน้นถึงงานด้านการป้องกันและต่อต้านอาชญากรรมยาเสพติด ปัญหาความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ การเงิน ธนาคาร ความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานในการสืบสวนและแก้ไขปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่ พรรคสาขาหน่วยงานตำรวจต้องผลักดันการชี้นำอย่างรอบด้านมากขึ้น ยกระดับคุณภาพเจ้าหน้าที่และงานด้านบุคลากร.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด