เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง กำชับว่า ต้องสร้างสรรค์กองทัพที่มีแบบแผน ชาญศึกและทันสมัย

(VOVWORLD) - เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง เชื่อมั่นว่า ด้วยจิตใจแห่ง “ความสามัคคี มีสติปัญญา มีความมุ่งมั่น มีประชาธิปไตยและมีระเบียบวินัย” การประชุมใหญ่พรรคสาขากองทัพสมัยที่ 11 จะประสบความสำเร็จ สร้างนิมิตหมายสำคัญในกระบวนการนำกองทัพประชาชนเวียดนามเข้าสู่ระยะพัฒนาใหม่
เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง กำชับว่า ต้องสร้างสรรค์กองทัพที่มีแบบแผน ชาญศึกและทันสมัย - ảnh 1ภาพการประชุม 

เมื่อเช้าวันที่ 28 กันยายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการเปิดการประชุมใหญ่พรรคสาขากองทัพสมัยที่ 11 วาระปี 2020-2025 ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์พรรคสาขากองทัพที่บริสุทธิ์ เข้มแข็งและดีเด่น สร้างสรรคกองทัพประชาชนปฏิวัติที่มีแบบแผน ชาญศึกและทันสมัย  สร้างสรรค์เหล่าทัพ เหล่าทหารให้มีความทันสมัย พยายามตั้งแต่ปี 2030 สร้างสรรค์กองทัพที่ทันสมัย สร้างสรรค์กองทัพที่มีการเข้าร่วมของประชาชนทุกคน พิทักษ์รักษาประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างยั่งยืน มีส่วนร่วมรักษาบรรยากาศที่สันติภาพ เสถียภาพเพื่อพัฒนาประเทศ” เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่องได้เข้าร่วมและชี้นำการประชุมและมีนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกและประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน เข้าร่วมด้วย

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม ท่าน เหงียนฟู้จ่อง ย้ำว่า ในปีต่อๆไป สถานการณ์ในภูมิภาคและโลกจะมีความผันผวนที่ซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น การปกป้องเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน การรักษาบรรยากาศที่สันติภาพ เสถียรภาพและการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจึงถือเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่เพราะจะส่งผลกระทบต่อประเทศในเวลาที่จะถึง ดังนั้นต้องตระหนักได้ดีเกี่ยวกับข้อสะดวก สถานะและบทบาทพิเศษของกองทัพและพรรคสาขากองทัพเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความสำเร็จ

เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง ยืนยันว่า เพื่อพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ สร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ ต้องเป็นฝ่ายรุกในการวิจัย เกาะติด พยากรณ์สถานการณ์อย่างถูกต้อง ให้คำปรึกษาแก่พรรคและรัฐเกี่ยวกับแนวทางการทหารและกลาโหมอย่างทันการณ์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงรุก ขยายความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศของกองทัพกับประเทศต่างๆ ยกระดับประสิทธิภาพการนำของพรรค บทบาทการบริหารของรัฐเกี่ยวกับการทหารและกองทัพ “ปฏิบัติมาตรการสร้างสรรค์กองทัพที่มีแบบแผน ชาญศึกและทันสมัยอย่างพร้อมเพรียง เหล่าทัพและกองกำลังต่างๆต้องมีความทันสมัย สร้างพื้นฐานที่มั่นคงเพื่อพยายามตั้งแต่ปี 2030 สร้างสรรค์กองทัพให้มีความทันสมัย ปรับปรุงองค์กรให้กระทัดรัดมากขึ้น เปลี่ยนแปลงใหม่ ยกระดับคุณภาพการฝึกอบรม การศึกษา การวิจัย การพัฒนา ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในกิจกรรมของกองทัพ ชี้นำงานด้านพลาธิการและเทคนิกเป็นอย่างดี พัฒนาอุตสาหกรรมกองทัพตามแนวทางที่พึ่งพาตนเองและทันสมัย ส่งเสริมประสิทธิภาพในการผลิต พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนากองทัพ”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด