เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง ส่งสาส์นเนื่องในโอกาสเวียดนามดำรงตำแหน่งสำคัญๆในปีใหม่ 2020

(VOVWORLD) - วันที่ 1 มกราคม เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่องได้ส่งสาส์นปีใหม่ 2020 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เวียดนามดำรงทั้งตำแหน่งประธานหมุนเวียนอาเซียนและสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020-2021
เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง ส่งสาส์นเนื่องในโอกาสเวียดนามดำรงตำแหน่งสำคัญๆในปีใหม่ 2020 - ảnh 1 เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงียนฟู้จ่อง (Photo VNplus)

ในการนี้ เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงียนฟู้จ่องได้ย้ำถึงความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่นี้ให้ลุล่วงไปด้วยดี ยืนหยัดนโยบายการต่างประเทศที่เป็นอิสระ พึ่งพาตนเอง สันติภาพ ร่วมมือและพัฒนา มีความสัมพันธ์หลายรูปแบบหลายฝ่าย มีส่วนร่วมต่อสันติภาพและการพัฒนาในภูมิภาคและโลก ใช้เงื่อนไขที่สะดวกต่างๆเพื่อปฏิบัติภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ พัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ยกระดับบทบาทและสถานะของเวียดนามบนเวทีโลก

สำหรับหัวข้อ “ความเป็นหนึ่งเดียวและพร้อมปรับตัว” ของปีประธานอาเซียน 2020 และ “เวียดนาม หุ้นส่วนที่น่าไว้วางใจเพื่อสันติภาพอย่างยั่งยืน”ในขณะที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020-2021 เวียดนามจะร่วมมือกับทุกประเทศเน้นถึงแนวทางสำคัญๆ เช่น สันติภาพ ความร่วมมือและการพัฒนาในภูมิภาคและโลก ผลักดันบทบาทของลัทธิพหุภาคี กฎบัตรสหประชาชาติและหลักการขั้นพื้นฐานของกฎหมายสากลเพื่อโลกที่สันติภาพ ยุติธรรมและดีงามมากขึ้น โดยเฉพาะส่งเสริมประสิทธิภาพในความร่วมมือและความสัมพันธ์หุ้นส่วนในทุกด้านระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติ เป็นฝ่ายรุกและมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อการแก้ไขความท้าทายต่างๆของโลกและภูมิภาคโดยเฉพาะปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ของแต่ละประเทศและภูมิภาค

เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงียนฟู้จ่องยืนยันว่า นี่คือความภาคภูมิใจของเวียดนามที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสำคัญดังกล่าวแต่ก็เป็นหน้าที่และความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ ที่ต้องมีการเข้าร่วมของทั้งพรรค ประชาชนและกองทัพเวียดนาม รวมไปถึงการช่วยเหลือและการสนับสนุนของเพื่อนมิตรนานาชาติและประชาคมระหว่างประเทศ ท่านเหงียนฟู้จ่องยังแสดงความเชื่อมั่นว่า เวียดนามจะดำรงตำแหน่งสำคัญๆนี้ให้ประสบความสำเร็จเพื่อมีส่วนร่วมต่อสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือและการพัฒนาในภูมิภาคและโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด