เลขาธิการใหญ่พรรคNguyễn Phú Trọngลงพื้นที่จังหวัดBình Dương

(VOVWorld) – ในกรอบการเยือนจังหวัดBình Dương ท่านNguyễn Phú Trọngเลขาธิการใหญ่พรรคได้เดินทางไปเยือนสถานเศรษฐกิจบางแห่งของจังหวัด เช่น บริษัทตัดเย็บเสื้อผ้าBình Dươngจำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวียดนาม สิงคปโร์ โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยBecamexและมหาวิทยาลัยนานาชาติMiền Đông 
 เลขาธิการใหญ่พรรคNguyễn Phú Trọngลงพื้นที่จังหวัดBình Dương - ảnh 1
เลขาธิการใหญ่พรรคNguyễn Phú Trọngกล่าวปราศรัยในการพบปะกับเจ้าหน้าที่บริหารจังหวัด(Photo:Internet)

(VOVWorld) – วันที่๑๓เดือนนี้ ในกรอบการเยือนจังหวัดBình Dương ท่านNguyễn Phú Trọngเลขาธิการใหญ่พรรคได้เดินทางไปเยือนสถานเศรษฐกิจบางแห่งของจังหวัด เช่น บริษัทตัดเย็บเสื้อผ้าBình Dươngจำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวียดนาม สิงคปโร์ โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยBecamexและมหาวิทยาลัยนานาชาติMiền Đông  ในการแลกเปลี่ยนข้อราชการกับเจ้าหน้าที่บริหารจังหวัด Bình Dương ท่านNguyễn Phú Trọngได้ชื่นชมความเป็นฝ่ายรุก ความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ การส่งเสริมความสามัคคี และประชาธิปไตยของจังหวัดในการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ใช้ประโยชน์ศักยภาพและจุดแข็งทางภูมิศาสตร์ ทรัพยากรที่ดินและการส่งเสริมปัจจัยมนุษย์อย่างเต็มที่ ดังนั้น ภายหลัง๑๕ปี จากการเป็นจังหวัดที่ยากจน Bình Dương ได้กลายเป็นท้องถิ่นที่พัฒนาตามแนวทางอุตสาหกรรมที่ทันสมัยอย่างรวดเร็ว มีบทบาทสำคัญในเขตตะวันออกภาคใต้ และเขตเศรษฐกิจเป้าหมายทางภาคใต้ ท่านNguyễn Phú Trọngได้กำชับให้จังหวัดBình Dương ต้องพยายามพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน“มีหลายปัจจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนคือ ปัญหาสังคม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวางแผน และบริหารที่ดิน โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาชนบท และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมในพื้นที่จังหวัด ถ้าเน้นสนใจแต่อัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพียงอย่างเดียว ส่วนปัจจัยอื่นๆไม่มีการขยายตัวอย่างพร้อมเพรียงก็จะไม่สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้”   ท่านNguyễn Phú Trọngได้กำชับให้จังหวัดBình Dương วางมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาแรงกดดันจากการเพิ่มประชากรเพราะปัจจุบัน จำนวนประชากรในจังหวัดเพิ่มขึ้นเป็นกว่า๒เท่า เมื่อเทียบกับช่วงที่เพิ่งจัดตั้งจังหวัดซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นแรงงานจากท้องถิ่นอื่นๆ ในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ ทางจังหวัดต้องให้ความสำคัญต่อการฝึกอบรมบุคคลากร โดยเฉพาะ บุคคลากรที่มีคุณภาพสูง และการเชื่อมโยงเขต เชื่อมโยงกับนครโฮจิมินห์และท้องถิ่นต่างๆในเขตเศรษฐกิจเป้าหมายทางภาคใต้และทั่วประเทศ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด