เวียดนามขานรับวันน้ำโลก 22 มีนาคม

(VOVWORLD) - สำหรับวันน้ำโลกซึ่งตรงกับวันที่  22 มีนาคม ในปี 2020 สหประชาชาติได้เลือกหัวข้อคือ “น้ำและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ” โดยย้ำถึงบทบาทที่สำคัญของทรัพยากรน้ำ มาตรการบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน

เพื่อขานรับวันน้ำโลก จังหวัดและนครต่างๆของเวียดนามได้แขวนป้ายและโปสเตอร์ตามสถานที่สาธารณะและถนนหลายสาย ก่อสร้างและส่งมอบกิจการในด้านอุตุนิยมวิทยา ทรัพยากรน้ำและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ชีวิตของประชาชน จัดการสัมมนา การเสวนาออนไลน์เกี่ยวกับน้ำ ควบคู่กันนั้น ท้องถิ่นต่างๆผลักดันการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม ยกย่องสดุดีคณะและบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด