เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสหพันธ์สหภาพแรงงานโลกในปี 2021

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 5 กันยายน คณะผู้แทนสหพันธ์สหภาพแรงงานโลกหรือ WFTU นำโดยนาย Mzwandile Michael  Makwayiba ประธาน WFTU ได้มีการประชุมกับสหภาพแรงงานจังหวัดบิ่งเยือง 
เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสหพันธ์สหภาพแรงงานโลกในปี 2021  - ảnh 1 ภาพของการประชุม

ในการนี้ นาย เหงวียนหว่างทาว รองเลขาธิการพรรคสาขาจังหวัดบิ่งเยืองได้เผยว่า จังหวัดบิ่งเยืองมีเขตนิคมอุตสาหกรรม 29 แห่ง โดยมีสถานประกอบการที่มีเงินลงทุนภายในประเทศเกือบ 39,000 แห่งและสถานประกอบการที่มีเงินลงทุนจากต่างประเทศ 3,700 แห่ง มีจำนวนแรงงานอยู่ที่เกือบ 1.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 50 ของประชากรจังหวัด  พร้อมทั้งยืนยันว่า สหภาพแรงงานเวียดนาม โดยเฉพาะ สหภาพแรงงานจังหวัดบิ่งเยืองได้เดินพร้อมกับภารกิจการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศและจะส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสหภาพแรงงานโลกเพื่อมีส่วนร่วมและปฏิบัติหน้าที่ร่วมในการพัฒนาชนชั้นกรรมกรโลกอย่างยั่งยืน

ส่วนประธาน WFTU ได้เผยว่า  สหภาพแรงงานมีหน้าที่ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของแรงงาน ซึ่งทำให้พวกเรามีความมั่นใจในการทำงาน ซึ่งสหภาพแรงงานเวียดนามได้ปฏิบัติเรื่องนี้เป็นอย่างดี ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่สหพันธ์แรงงานโลกเลือกเวียดนามเป็นสถานที่จัดการประชุมสมัชชาใหญ่ WFTUในปี 2021.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด