เวียดนามบังคับใช้อนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

(VOVWORLD) -วันที่ 25 ธันวาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมเชิงวิชาการภายใต้หัวข้อ “สถานการณ์การบังคับใช้อนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เวียดนามเป็นสมาชิก”

ในการนี้ นาย เลกงแถ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้เผยว่า เวียดนามได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นภาคีของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือยูเอ็นเอฟซีซีซี พิธีสารเกียวโต ข้อตกลงปารีส อนุสัญญากรุงเวียนนา พิธีสารมอนทรีออลและเอกสารฉบับแก้ไขต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการเจรจาระหว่างประเทศอย่างเข้มแข็ง แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนานาประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น เวียดนามได้จัดทำและปรับปรุงระบบระบบนโยบาย แนวทาง โครงการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะได้จัดทำกรอบความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสำนักงานระดับรัฐบาล สถาบันวิจัยและสถานประกอบการระหว่างเวียดนามกับเนเธอร์แลนด์ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้เสนอกลไก นโยบาย เตรียมความพร้อม ระดมพลังทุกแหล่ง เป็นฝ่ายรุกในการปฏิบัติคำมั่นระหว่างประเทศและรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในเวียดนามอย่างมีประสิทธิภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด