เวียดนามผลักดันความสนใจต่อการขยายลัทธิพหุภาคีโดยสหประชาชาติมีบทบาทเป็นศูนย์กลาง

(VOVWORLD) -ได้มีการจัดประชุมระดับเอกอัครราชทูตกว่า200ครั้ง ระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหลายร้อยครั้งเพื่อหารือ59ประเด็นปัญหาและผ่านความเห็นชอบ81เอกสารการประชุม นี่คือตัวเลขที่น่าประทับใจเกี่ยวกับผลการทำงานใน6เดือนที่ผ่านมาของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยกลไกพหุภาคีถือเป็นแกนหลักในการธำรงสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ


เวียดนามได้ปฏิบัตหน้าที่สมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในรอบ6เดือนที่ผ่านมาอย่างเข้มแข็งและมีส่วนร่วมต่อการยกระดับสถานะ สร้างบรรยากาศระหว่างประเทศที่สะดวกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและผสมผสานของเวียดนาม พร้อมทั้งช่วยกระชับความร่วมมือมิตรภาพกับประเทศต่างๆเพื่อเป้าหมายร่วมคือสันติภพ เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรือง ในบทความที่พาดหัวว่า "หวนมอง6เดือนทำงานในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและแนวทางการส่งเสริมบทบาท ส่วนร่วมของเวียดนามในเวลาข้างหน้า" รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศเลหว่ายจูงได้ยืนยันว่า บนพื้นฐานเจตนารมณ์ "หุ้นส่วนเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืน" เวียดนามได้เชิดชูการปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติ หลักการพื้นฐานของกฎหมายสากล สนับสนุนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทและการปะทะผ่านการเจรจา คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของทุกฝ่าย พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฟื้นฟูประเทศและผสมผสานในภูมิภาค .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด