เวียดนามพยายามยุติปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม เว็บไซต์ ThaiPublica.org ของไทยได้ลงบทความเกี่ยวกับการที่เวียดนามพยายามยุติปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย
บทความดังกล่าวได้ระบุว่า รัฐบาลเวียดนามตั้งเป้าที่จะป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU) และหลุด “ใบเหลือง” ของคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ที่ออกในปี 2560 สำหรับการส่งออกอาหารทะเลของเวียดนาม หลังจากได้ใบเหลืองจาก EC เป็นเวลาเกือบ 5 ปี เวียดนามได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการในเชิงรุกตามข้อเสนอแนะและข้อบังคับของ EC เกี่ยวกับ IUU เพื่อให้มีการยกเลิกคำเตือนโดยเร็วที่สุด  เวียดนามได้ทบทวนและเพิ่มข้อบังคับทางกฎหมายและบทลงโทษในกฎหมายการประมง เอกสารข้อบังคับ และแผนปฏิบัติการฉบับแก้ไขของรัฐบาล ในการประชุมออนไลน์ครั้งล่าสุดระหว่างเวียดนามและ EC เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่จาก EC ชื่นชมการปรับเปลี่ยนในด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ข้อเสนอแนะที่สำคัญของ EC ต่อเวียดนามเพื่อแก้ปัญหาการทำประมงที่ผิด IUU

นอกจากนี้ เวียดนามได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัลมาใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับ ปรับกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัลสำหรับการติดตามและกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ประมงตลอดห่วงโซ่คุณค่าในลักษณะที่เหมาะสมกับความต้องการบริโภคในและต่างประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด